Nyheter Månad: september 2019

Lundin Gold Inc.: Lundin Gold Share Capital and Voting Rights Update

Datum: 2019-09-30

The Company has 223,229,102 common shares issued and outstanding with voting rights as at September 30, 2019. This figure may […]

Läs Mer >>

Lundin Mining Corporation: Updated Share Capital and Voting Rights for Lundin Mining

Datum: 2019-09-30

As a result of the exercise of employee stock options or the vesting of employee share units from September 1, 2019 […]

Läs Mer >>

OrganoClick AB: OrganoClick genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 90 miljoner kronor

Datum: 2019-09-30

Bolaget kommer att använda likviden från Nyemissionen för att: Accelerera försäljningsinsatser inom segmentet för biobaserade bindemedel för nonwoven Expandera affärsområdet […]

Läs Mer >>

OrganoClick AB: OrganoClick carries out a directed share issue and raises proceeds of SEK 90 million

Datum: 2019-09-30

The board of directors of OrganoClick AB (publ) (”OrganoClick” or ”the Company”) has today, 30 September 2019, resolved on a […]

Läs Mer >>

IVISYS AB (’IVISYS’) har fått en beställning från LOGEVO för ett visionsystem

Datum: 2019-09-30

PressmeddelandeIVISYS AB556998-498130 September 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) har fått en beställning från LOGEVO för ett visionsystem. LOGEVO ägs av IKEA […]

Läs Mer >>

Förändring av antal aktier och röster i Starbreeze AB

Datum: 2019-09-30

STOCKHOLM (30 september 2019) – Starbreeze AB meddelar idag att antalet B-aktier ökade med 55 600 och antalet A-aktier minskade med samma antal under […]

Läs Mer >>

Starbreeze AB: Change in the number of shares and votes in Starbreeze

Datum: 2019-09-30

In accordance with the articles of association Class A shares shall, upon request of the holder of such shares, be […]

Läs Mer >>

Bulten AB: Bultens resultat för det tredje kvartalet påverkas negativt av omstrukturering i Tyskland och lägre produktionstakt

Datum: 2019-09-30

I augusti aviserade Bulten ett omstruktureringsprogram i bolagets tyska enhet. Åtgärderna inkluderar en personalreduktion om totalt 50 personer, innefattande både […]

Läs Mer >>

Bulten AB: Bulten earnings for the third quarter were negatively affected by restructuring in Germany and lower production rate

Datum: 2019-09-30

In August, Bulten announced a restructuring program in the company’s German unit. The measures include a staff reduction of a […]

Läs Mer >>

Beslut vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ)

Datum: 2019-09-30

Överlåtelse av aktier i dotterbolag till nyckelpersoner inom Volatis affärsenheter Bolagsstämman beslutade att godkänna att Volati överlåter sammanlagt högst 3,4 […]

Läs Mer >>