Nyheter År: 2019

Green Landscaping slutför förvärvet av HD Landscapes grönytedel

Datum: 2019-11-11

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och […]

Läs Mer >>

Green Landscaping completes the acquisition of HD Landscape’s ground maintenance

Datum: 2019-11-11

The acquired business consists mainly of maintenance and service work for municipalities, non-profit housing companies and tenant-owner associations in Helsingborg, […]

Läs Mer >>

Green Landscaping: Quarterly report January – September 2019

Datum: 2019-11-06

CEO Johan Nordström comments on the quarter: The third quarter has developed according to our expectations. Sales was SEK 492 […]

Läs Mer >>

Green Landscaping: Delårsrapport januari-september 2019

Datum: 2019-11-06

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet: Det tredje kvartalet har utvecklats enligt våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 492 (267,1) mkr och […]

Läs Mer >>

Green Landscaping initiates repurchase of own shares

Datum: 2019-10-24

The purpose of the repurchase program is to be able to transfer shares in connection with any acquisitions through payment […]

Läs Mer >>

Green Landscaping inleder återköp av egna aktier

Datum: 2019-10-24

Syftet med återköpsprogrammet är att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv genom betalning delvis med bolagets egna aktier. […]

Läs Mer >>

Green Landscaping strengthen the presence in Stockholm’s city center

Datum: 2019-10-23

A subsidiary within Green Landscaping Group has, through tenders, been awarded agreement regarding ground maintenance, surface planning and snow maintenance […]

Läs Mer >>

Green Landscaping förstärker närvaron i Stockholms innerstad

Datum: 2019-10-23

Ett dotterbolag inom Green Landscaping koncernen har genom anbud tilldelats avtal gällande grönyteskötsel, finplanering och snöunderhåll för ytterligare två stadsdelar […]

Läs Mer >>

Green Landscaping Group förstärker sin position i Skåne genom förvärv av HD Landscapes grönytedel

Datum: 2019-10-02

I ett led att fokusera på sin kärnverksamhet säljer den danska koncernen Hede Danmark sin svenska skötselverksamhet inom HD Landscape […]

Läs Mer >>

Green Landscaping Group strengthens its position in Skåne by acquiring HD Landscape’s ground maintenance

Datum: 2019-10-02

In a move to focus on its core business, the Danish group Hede Denmark sells its Swedish ground maintenance operations […]

Läs Mer >>