Nyheter År: 2019

Återköp av aktier i Green Landscaping Group under vecka 49 2019

Datum: 2019-12-09

Under perioden 2 december 2019 och 6 december 2019 har aktier i Green Landscaping återköpts enligt nedan: Datum Antal Pris […]

Läs Mer >>

Share buy-backs in Green Landscaping Group during week 49 2019

Datum: 2019-12-09

During the period December 2, 2019, and December 6, 2019, shares in Green Landscaping have been repurchased as follows: Date […]

Läs Mer >>

Återköp av aktier i Green Landscaping Group under vecka 48 2019

Datum: 2019-12-02

Under perioden 26 november 2019 och 29 november 2019 har aktier i Green Landscaping återköpts enligt nedan: Datum Antal Pris […]

Läs Mer >>

Share buy-backs in Green Landscaping Group during week 48 2019

Datum: 2019-12-02

During the period November 26, 2019, and November 29, 2019, share in Green Landscaping have been repurchased as follows: Date […]

Läs Mer >>

Green Landscaping slutför förvärvet av HD Landscapes grönytedel

Datum: 2019-11-11

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och […]

Läs Mer >>

Green Landscaping completes the acquisition of HD Landscape’s ground maintenance

Datum: 2019-11-11

The acquired business consists mainly of maintenance and service work for municipalities, non-profit housing companies and tenant-owner associations in Helsingborg, […]

Läs Mer >>

Green Landscaping: Quarterly report January – September 2019

Datum: 2019-11-06

CEO Johan Nordström comments on the quarter: The third quarter has developed according to our expectations. Sales was SEK 492 […]

Läs Mer >>

Green Landscaping: Delårsrapport januari-september 2019

Datum: 2019-11-06

VD Johan Nordström kommenterar kvartalet: Det tredje kvartalet har utvecklats enligt våra förväntningar. Omsättningen uppgick till 492 (267,1) mkr och […]

Läs Mer >>

Green Landscaping initiates repurchase of own shares

Datum: 2019-10-24

The purpose of the repurchase program is to be able to transfer shares in connection with any acquisitions through payment […]

Läs Mer >>

Green Landscaping inleder återköp av egna aktier

Datum: 2019-10-24

Syftet med återköpsprogrammet är att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv genom betalning delvis med bolagets egna aktier. […]

Läs Mer >>