Nyheter Månad: januari 2020

Lundin Mining Corporation: Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Voting Rights

Datum: 2020-01-31

As a result of the exercise of employee stock options or the vesting of employee share units from December 31, 2019 to […]

Läs Mer >>

ShaMaran Petroleum Corp.: SHAMARAN ATRUSH OIL SALES PAYMENT RECEIVED

Datum: 2020-01-31

OTHER This information is information that ShaMaran Petroleum is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. […]

Läs Mer >>

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

Datum: 2020-01-31

Per den 31 januari 2020 finns det totalt 49 462 794 aktier och röster i Instalco AB (”Instalco” eller ”Bolaget”). Förändringen […]

Läs Mer >>

Change of number of shares and votes in Instalco

Datum: 2020-01-31

As of 31 January 2020, there are in total 49 462 794 shares and votes in Instalco AB (”Instalco” or the ”Company”). […]

Läs Mer >>

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister i fjärde kvartalet

Datum: 2020-01-31

Resultatet av prövningen innebär en justering av uppskjuten skattefordran i koncernen från 76,9 MSEK till 47,9 MSEK, vilket i sin […]

Läs Mer >>

Write-down of deferred tax assets in Clavister in the fourth quarter

Datum: 2020-01-31

The result of the impairment test involves an adjustment of the Group’s deferred tax assets from SEK 76.9 million to […]

Läs Mer >>

Nytt antal aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Datum: 2020-01-31

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 18 886 960 aktier i bolaget varav 2 120 928 stamaktier av serie […]

Läs Mer >>

Number of shares and votes in Medicover

Datum: 2020-01-31

Today, the last trading day of the month, there are in total 135,735,195 shares in Medicover, of which 78,751,431 are […]

Läs Mer >>

Antal aktier och röster i Medicover

Datum: 2020-01-31

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 135 735 195 aktier i Medicover, varav 78 751 431 är A-aktier, som tillsammans […]

Läs Mer >>

Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Datum: 2020-01-31

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) lämnade ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) den […]

Läs Mer >>