Nyheter Månad: juni 2020

Lundin Gold Inc.: LUNDIN GOLD SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE

Datum: 2020-06-30

The Company has 229,865,083 common shares issued and outstanding with voting rights as at June 30, 2020. This figure may […]

Läs Mer >>

Lundin Mining Corporation: Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Voting Rights

Datum: 2020-06-30

As a result of the exercise of employee stock options or the vesting of employee share units from June 1, 2020 to […]

Läs Mer >>

Oscar Properties Holding AB (publ): KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL) (Rättad version)

Datum: 2020-06-30

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och verkställande direktören beviljades […]

Läs Mer >>

Kommuniké från årsstämma i MenuPay AB (publ)

Datum: 2020-06-30

Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för […]

Läs Mer >>

Lipidor: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i LIPIDOR AB (publ)

Datum: 2020-06-30

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare den extra bolagsstämman om det bedöms […]

Läs Mer >>

Lipidor: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF LIPIDOR AB (publ)

Datum: 2020-06-30

The Company continues to closely monitor the situation in relation to Covid-19, the coronavirus, and shall return with further information […]

Läs Mer >>

DOF ASA: STANDSTILL AGREEMENTS WITH SECURED LENDERS AND EXTENSION OF SHORT TERM CREDIT FACILITY

Datum: 2020-06-30

Pursuant to said agreements, payments of principal and interest to the secured lenders, except for servicing of the NOK 100 […]

Läs Mer >>

Uppdatering om förfallen fordran mot MobiPlus AB

Datum: 2020-06-30

Göteborg i juni 2020Styrelsen MobiPlus AB (publ)För ytterligare informationCalle Mörck, (tf) VD MobiPlus ABTelefon: 031-387 07 75E-post: calle@mobiplus.sewww.mobiplusgroup.seDenna information är […]

Läs Mer >>

Lipidor AB (publ) formalizes relationship with subsidiary Emollivet AB through license agreement and proposes financing of subsidiary

Datum: 2020-06-30

Emollivet was formed in June 2019 as a subsidiary of Lipidor, with the aim of commercializing animal care products in […]

Läs Mer >>

Lipidor AB (publ) formaliserar relationen med dotterföretaget Emollivet AB genom licensavtal och föreslår finansiering av dotterföretaget

Datum: 2020-06-30

Emollivet bildades i juni 2019 som ett dotterföretag till Lipidor med syfte att kommersialisera djurvårdsprodukter i ett separat bolag. Emollivet […]

Läs Mer >>