Nyheter Månad: juli 2020

Lundin Gold Inc.: LUNDIN GOLD SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE

Datum: 2020-07-31

The Company has 229,912,183 common shares issued and outstanding with voting rights as at July 31, 2020. This figure may […]

Läs Mer >>

Lundin Mining Corporation: Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Voting Rights

Datum: 2020-07-31

As a result of the exercise of employee stock options or the vesting of employee share units from July 1, 2020 to […]

Läs Mer >>

Change of number of shares and votes in Instalco

Datum: 2020-07-31

As of 31 July 2020, there are in total 51 778 236 shares and votes in Instalco AB (”Instalco” or the […]

Läs Mer >>

Förändring av antal aktier och röster i Instalco

Datum: 2020-07-31

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad […]

Läs Mer >>

Change in number of shares and votes in Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Datum: 2020-07-31

As previously announced, on 17 July 2020, the board of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) resolved on a directed […]

Läs Mer >>

Förändring i antal aktier och röster i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Datum: 2020-07-31

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) den 17 juli 2020 om en riktad nyemission […]

Läs Mer >>

Scandic Hotels Group AB: Change in the number of shares and votes in Scandic

Datum: 2020-07-31

Today, the last trading day of the month, the total number of shares and votes in Scandic amounted to 191,257,993. […]

Läs Mer >>

Scandic Hotels Group AB: Förändring i antalet aktier och röster i Scandic

Datum: 2020-07-31

Idag, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 191 257 993 aktier och röster i Scandic. Företrädesemissionen omfattar totalt 88 272 918 […]

Läs Mer >>

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma announces increase in number of shares and votes

Datum: 2020-07-31

As previously communicated, the board of directors of Hansa Biopharma resolved on a share issue of 4,447,345 ordinary shares, on […]

Läs Mer >>

Hansa Biopharma AB: Hansa Biopharma meddelar ökning av antalet aktier och röster

Datum: 2020-07-31

Per den 31 juli uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i Hansa Biopharma till 45 894 909, varav […]

Läs Mer >>