Nyheter År: 2020

Hemfosa Fastigheter AB (publ) announces the result of the tender offers and written procedures for its outstanding SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds due 2022

Datum: 2020-07-21

The Company today announces that the Adjustments to the Terms and Conditions have been approved and that the Final Maturity […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa offentliggör resultatet av de frivilliga återköpserbjudandena och de skriftliga förfarandena för de utestående seniora icke säkerställda gröna obligationerna som förfaller 2022

Datum: 2020-07-21

Bolaget offentliggör idag att Ändringarna av Obligationsvillkoren har godkänts och att definitionen av Final Maturity Date för Obligationerna ändras till […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) announces new date for redemption of outstanding senior unsecured floating rate bond with ISIN SE0009664337

Datum: 2020-07-16

Further information about the process of the Total Redemption can be found in the Notice of Total Redemption dated 26 […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör nytt datum för inlösenförfarandet av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Datum: 2020-07-16

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarandet daterade den 26 juni 2020 (”Meddelande om Inlösen”). […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör att Finansieringsvillkoret för inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 har uppfyllts

Datum: 2020-07-02

Bolaget offentliggör idag att Finansieringsvillkoret är uppfyllt och att inlösen av Obligationen kommer att ske den 17 juli 2020. För […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) announces that the Financing Condition of the voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond with ISIN SE0009664337 has been satisfied

Datum: 2020-07-02

The Company today announces that the Financing Condition is satisfied, and that the total redemption of the Bonds will take […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av SEK denominerade gröna obligationer som förfaller 2022 och påkallar skriftliga förfaranden för att ändra villkoren för obligationerna

Datum: 2020-07-02

Hemfosa Fastigheter AB (”Hemfosa” eller ”Bolaget”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta listade […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa announces tender offer regarding SEK denominated green bonds due 2022, and further announces that it instigates written procedures to amend the Terms and Conditions of the Bonds

Datum: 2020-07-02

Hemfosa Fastigheter AB (”Hemfosa” or the ”Company”) is offering holders of the bonds (”Bondholders”) of its outstanding SEK senior unsecured […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) meddelar att Hemfosa utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Datum: 2020-06-26

Inlösenförfarandet finansieras genom ett nytt lån utfärdat av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) (”Marknadslånet”). Obligationsinnehavarna erbjuds att delta i […]

Läs Mer >>

Hemfosa Fastigheter AB (publ) announces that it exercises its call option to voluntary total redemption of the outstanding senior unsecured floating rate bond with ISIN SE0009664337

Datum: 2020-06-26

The Total Redemption is financed by a new market loan issued by Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) (the ”Market […]

Läs Mer >>