Nyheter År: 2020

Recyctec: Bolaget har säkrat en stororder av Earthcare via Ahlsell Norge AS

Datum: 2020-12-18

Recyctec har tillsammans med Ahlsell offererat och vunnit en större affär omfattande totalt 395 tkr samt tillkommande frakt avseende Earthcare […]

Läs Mer >>

Recyctec Holding AB genomför en riktad emission på ca 1,2 MSEK till en mindre grupp strategiska investerare

Datum: 2020-12-18

Detta beslut om riktad emission är grundar sig i den plan om kapitalanskaffningsbehov och tillväxtstrategi som låg till grund för […]

Läs Mer >>

Recyctec Holding AB meddelar utfall i optionsinlösen

Datum: 2020-12-16

Antal aktier och aktiekapital Recyctec Holding tillförs cirka 3,25 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,24 MSEK. När […]

Läs Mer >>

Recyctec: Flaggning förändrat ägande.

Datum: 2020-12-08

Altavida AS har under lång tid varit stor ägare i bolaget. I och med höstens emissionsförfarande, så har Altavidas ägande […]

Läs Mer >>

Recyctec: Ökad för EarthCare i oktober

Datum: 2020-11-24

Bolaget har under året noterat ett stadigt ökande intresse för EarthCare, då främst fastighetsglykol, en god trend genom hela året. […]

Läs Mer >>

Recyctec: Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020

Datum: 2020-11-23

Inledning I skrivande stund har jag varit VD i lite drygt en och en halv månad, och innan dess styrelseordförande. […]

Läs Mer >>

Recyctec: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 5 B, anmälningsperiod inleds

Datum: 2020-11-16

Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 17 – 30 november 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning) Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner […]

Läs Mer >>

Recyctec inleder expansion till Tyskland

Datum: 2020-11-13

Den tyska kemimarknaden är långt större än den svenska, samt att hållbarhetstrenden för B2B aktörer är än starkare än i […]

Läs Mer >>

Recyctec: Komplettering: Beslut om att sätta upp dotterbolag i Norge

Datum: 2020-11-12

Bolaget söker kontinuerligt efter möjlighet till att anskaffa och säkerställa råvara i både mindre och större mängder. Från tid till […]

Läs Mer >>

Recyctec: Beslut om att sätta upp dotterbolag i Norge

Datum: 2020-11-12

Bolaget söker kontinuerligt efter möjlighet till att anskaffa och säkerställa råvara i både mindre och större mängder. Från tid till […]

Läs Mer >>