Nyheter År: 2020

Valberedningen inför Raybased Holding AB:s årsstämma 2021 har bildats

Datum: 2020-10-26

I enlighet med årsstämmans beslut har Raybaseds valberedning nu bildats. Den består av totalt tre ledamöter: Johan Karlsson, Brofund Equity […]

Läs Mer >>

Raybased Proptech AB tecknar avtal med Fastpartner AB gällande tjänsten Raybased Metering

Datum: 2020-10-14

I fastigheten Rånäs 1 finns idag 93 stycken el-, vatten- och värmemängdsmätare som Fastpartner AB läser av manuellt. Med hjälp […]

Läs Mer >>

Raybased har sagt upp avtal om likviditetshandel med Mangold Fondkommission AB

Datum: 2020-10-14

  Mer information lämnas av:Jonas Almquist                                                            VD, Raybased Holding AB (publ)Telefon: +46 702 58 38 88                         jonas.almquist@raybased.com Fredrik BrodinStyrelseordförande, Raybased Holding […]

Läs Mer >>

Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Raybased Holding AB

Datum: 2020-09-30

Information om berört instrument:Listningsnamn: Raybased Holding BTKortnamn: RBASE BTISIN-kod: SE0014452603FISN-kod: RAYBASED/SHCFI-kod: ESNUFRSista dag för handel: 2020-09-30Instrument-ID: 6HK1Marknad: NSMESegment: NSSE Mer […]

Läs Mer >>

Stämmokommuniké Raybased Holding AB (publ)

Datum: 2020-09-16

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner Det beslutades om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram som innefattar emittering av högst 3 297 625 teckningsoptioner […]

Läs Mer >>

Förtydligande rörande Jan Erikssons, styrelseledamot i Raybased Holding AB (Publ), insynsrapportering till Finansinspektionen 2020-09-14

Datum: 2020-09-14

Mer information lämnas av:Jonas Almquist                                                            VD, Raybased AB (publ)                  Telefon: +46 702 58 38 88                         jonas.almquist@raybased.com   Om Raybased Holding AB (publ)Raybased är […]

Läs Mer >>

Delårsrapport 2 – Raybased Holding AB, 1 april – 30 juni 2020

Datum: 2020-08-28

VD ordBästa aktieägareUnder andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission om cirka 24 Mkr vilket säkerställde bolagets framtid och innebär att […]

Läs Mer >>

Raybased inleder samarbete med kommunikationsbyrå

Datum: 2020-08-25

”Kommunikationsarbetet är ett viktigt steg i vår målsättning att stärka Raybased varumärke och utveckla den potential för tillväxt som finns […]

Läs Mer >>

Sista handelsdagen med Raybased Holding AB på Spotlight Stock Market

Datum: 2020-08-21

Idag, fredagen den 21/8 blir sista dagen för handel med aktien på Spotlight Stock Market.Aktien kommer att avregistreras på Spotlight Stock Market […]

Läs Mer >>

Kallelse till extra bolagsstämma i Raybased Holding AB (publ)

Datum: 2020-08-17

Anmälan och registrering För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda […]

Läs Mer >>