Nyheter År: 2020

Dicot AB (publ): BioStock: Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

Datum: 2020-12-04

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2020/12/dicots-grundare-jarl-wikberg-lamnar-styrelsen/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): BioStock: Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

Datum: 2020-12-04

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2020/12/dicots-grundare-jarl-wikberg-lamnar-styrelsen/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Dicots valberedning inför årsstämman 2021

Datum: 2020-11-24

Vid årsstämman i maj 2020 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Summary of Interim Report January – September 2020, Dicot AB

Datum: 2020-11-23

Third Quarter 2020 Net sales amounts to KSEK 0 (75) Earnings for the period amounts to KSEK -3 629 (-3 183). […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Dicot AB delårsrapport januari – september 2020

Datum: 2020-11-23

Finansiell information tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (75) KSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 3 629 […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Eva Sjökvist Saers adjungeras till Dicots styrelse

Datum: 2020-11-19

”Jag är mycket glad att Eva Sjökvist Saers har accepterat att bli adjungerad till Dicots styrelse. Med sin gedigna bakgrund […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Stora framsteg i produktionen av Dicots läkemedelskandidat

Datum: 2020-11-18

Produktionen sker genom en semisyntes där växtdelar först extraheras varefter naturliga molekyler renas fram. Dessa syntetiseras sedan vidare till den […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Significant progress in the production of Dicot’s drug candidate

Datum: 2020-11-18

The production is a semis-synthesis, where plant material is extracted whereafter natural molecules are purified from the extract. These are […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Avtal om likviditetsgaranti uppsagd

Datum: 2020-10-27

Har du ytterligare frågor vänligen kontakta: Göran Beijer, CEO Tel: +46 70-663 60 09 Email: goran.beijer@dicot.se Om Dicot AB Dicots […]

Läs Mer >>

Dicot AB (publ): Agreement for liquidity providing terminated

Datum: 2020-10-27

If you have additional questions, please contact: Göran Beijer, CEO Tel: +46 70-663 60 09 E-mail: goran.beijer@dicot.se   Dicot AB […]

Läs Mer >>