Nyheter År: 2020

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Datum: 2020-06-18

Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ) Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 559016-9016 Karnov Group AB (publ) […]

Läs Mer >>

Report from the Annual General Meeting in Karnov Group AB (publ)

Datum: 2020-05-05

Adoption of the income statements and balance sheets, appropriation of the result and discharge from liability The meeting adopted the […]

Läs Mer >>

Kommuniké från årsstämma i Karnov Group AB (publ)

Datum: 2020-05-05

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultaträkningen och balansräkningen […]

Läs Mer >>

Karnov Group reports first quarter results

Datum: 2020-05-05

FINANCIAL HIGHLIGHTS FIRST QUARTER Net sales up 3% to SEK 212 m (205), organic growth was 2%. EBITA amounted to […]

Läs Mer >>

Karnov Group rapporterar första kvartalet 2020

Datum: 2020-05-05

finansiell utveckling det första kvartalet Nettoomsättningen steg med 3% till 212 (205) MSEK varav organisk tillväxt utgjorde 2%. EBITA uppgick […]

Läs Mer >>

Ökat antal aktier i Karnov Group AB (publ)

Datum: 2020-04-30

Det totala antalet aktier består av 97 670 567 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 378 837 C-aktier, […]

Läs Mer >>

Increased number of shares and votes in Karnov Group AB (publ)

Datum: 2020-04-30

The total number of shares consists of 97,670,567 ordinary shares, which carry one vote per share, and 378,837 shares of […]

Läs Mer >>

Karnov Group: Invitation to Q1 Earnings Teleconference

Datum: 2020-04-23

Karnov Group’s interim report for the period January – March 2020 will be published on Tuesday May 5, 2020 at […]

Läs Mer >>

Karnov Group: Inbjudan till Q1:s telefonkonferens

Datum: 2020-04-23

Koncernens delårsrapport för perioden januari – mars 2020 kommer att publiceras tisdagen den 5 maj 2020 runt kl. 11:00 CET. […]

Läs Mer >>

Karnov Group enables advance voting at the Annual General Meeting on 5 May 2020

Datum: 2020-04-17

Shareholders who wish to exercise the possibility of advance voting shall, in addition to being included in the shareholder’s register […]

Läs Mer >>