Nyheter År: 2020

Spelbolaget Gold Town Games tecknar ett villkorat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Sideline Labs AB och säkrar finansiering av affären

Datum: 2020-07-09

Finansieringen av transaktionen från Bolagets sida består i huvudsak av en kvittningsemission om 6,95 MSEK i SLL för licensrättigheterna att […]

Läs Mer >>

Kommuniké från årsstämma i Gold Town Games AB (publ)

Datum: 2020-06-17

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSBOKSLUT, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHETÅrsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade, enligt styrelsen förslag […]

Läs Mer >>

Gold Town Games: Statusuppdatering gällande lanseringen av World Football Manager i Västeuropa

Datum: 2020-06-11

Trots medvetet, i enlighet med tidigare kommunikation, begränsad marknadsföring har spelet attraherat användare på alla aktuella marknader. Italien sticker ut […]

Läs Mer >>

Gold Town Games publicerar årsredovisningen för 2019

Datum: 2020-06-05

Årsredovisningen 2019 lyfter fram den totala försäljningen på 10,36 MSEK, signering av hockeylegenden Wayne Grezky som delägre och ambassadör, lansering […]

Läs Mer >>

Kallelse till årsstämma i Gold Town Games AB onsdag den 17 juni 2020

Datum: 2020-05-15

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MOT BAKGRUND AV SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSETUtvecklingen av coronaviruset (COVID-19) är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Gold […]

Läs Mer >>

Gold Town Games: World Football Manager lanseras på nya marknader

Datum: 2020-05-13

Bolaget väljer i detta skede att smyglansera spelet för att öka kunskapen om de olika ländernas marknader och målgrupper. Lärdomar […]

Läs Mer >>

Gold Town Games: Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2020

Datum: 2020-05-13

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG(jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 2,46 MSEK (3,36 MSEK)  Rörelseresultatet […]

Läs Mer >>

Gold Town Games korttidspermitterar personal

Datum: 2020-04-30

Permitteringsgraden är 40 procent, vilket innebär att arbetet fortskrider till 60 procent av en heltid. Med genomförda permitteringar kan vi […]

Läs Mer >>

Gold Town Games: Europalansering av World Football Manager med förändrad strategi

Datum: 2020-04-21

Vi ser fram emot att inom ett par veckor vara redo att lansera World Football Manager på nya marknader i […]

Läs Mer >>

Gold Town Games: Corfind intervjuar Pär Hultgren om Kanada, Vavel Games och fotboll

Datum: 2020-03-09

Se hela videointervjun här (http://bit.ly/3aty4xb)

Läs Mer >>