Nyheter År: 2021

Recyctec Holding AB ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner av TO 4 B samt TO 6 B för att teckna aktier

Datum: 2021-03-31

Garantiåtagande Recyctec Holding AB har erhållit garantiåtaganden motsvarande högst 51,6 procent av det totala belopp som bolaget kan erhålla genom […]

Läs Mer >>

Recyctec: Komplettering PM Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 4 B samt TO 6 B, anmälningsperiod inleds

Datum: 2021-03-22

Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 18 – 31 mars 2021 (teckning sker genom samtidig kontant betalning) Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner av serie […]

Läs Mer >>

Recyctec: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 4 B samt TO 6 B, anmälningsperiod inleds

Datum: 2021-03-18

Villkor i sammandrag Anmälningsperiod: 18 – 31 mars 2021 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)Antal teckningsoptioner: 393 178 teckningsoptioner av serie TO […]

Läs Mer >>

Recyctec närvarar teknikkonferens om vätskeburna köldbärarsystem

Datum: 2021-03-12

Recyctec är mycket glada över att ha blivit inbjudna till detta tillfälle och ser fram emot att få delta i […]

Läs Mer >>

Recyctec närvarar Erik Penser Banks Bolagsdag 11 mars

Datum: 2021-03-10

Bolaget presenteras av vd Andreas Cederborg, och detta sker via livesänd youtube, https://youtu.be/s9X504zkHsI, där alla kan närvara.Recyctecs tid är kl […]

Läs Mer >>

Recyctec: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Datum: 2021-02-19

Helår 2020-01-01 – 2020-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 6 941 847 (6 760 956) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till […]

Läs Mer >>

Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi passar väl med Recyctecs vision, uppdrag och strategi.

Datum: 2021-01-28

Recyctec har sedan starten byggts på en tanke om cirkulär ekonomi där avfall kan återställas och därigenom bli nya produkter […]

Läs Mer >>