Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Nyheter År: 2021

ISR avslutar COO-uppdrag

Datum: 2021-04-01

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Ola Winqvist, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) E-post: ola.winqvist@israb.seTelefon: +46 (0) 70 54 27 939      […]

Läs Mer >>

ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin

Datum: 2021-03-31

Enligt avtalet har ISR en exklusiv global rättighet att använda ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2, med en teknologi baserad på […]

Läs Mer >>

Första patienten till ISR’s HIV studie inkluderad från München

Datum: 2021-03-29

ISR003 studien inkluderar HIV patienter som behandlas med bromsmedicin där de lottas till att få ett tillägg av ISR48 eller […]

Läs Mer >>

ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell

Datum: 2021-03-17

Bolaget har precis avslutat en provokationsstudie med SARS-CoV-2 i möss transgena för ACE2-receptorn där mössen som administrerats 2 doser av […]

Läs Mer >>

ISR: Korrigeringar beträffande utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1

Datum: 2021-03-15

Antal aktier och aktiekapitalGenom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ökar antalet aktier i ISR med 7 863 266 aktier, från […]

Läs Mer >>

ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Datum: 2021-03-12

Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av styrelseledamöter och medlemmar av ledningen uppgår till cirka 97 500 st, motsvarande […]

Läs Mer >>

ISR startar klinisk studie för HIV patienter som är resistenta mot bromsmedicin.

Datum: 2021-03-02

”WHO har identifierat resistens mot bromsmedicin som ett problem som globalt drabbar över 10% av HIV-smittade individer. Idag finns ingen […]

Läs Mer >>

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i ISR

Datum: 2021-03-01

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Utyttjandeperiod: 24 februari 2021 – 10 mars 2021. Teckningskurs: 2,90 SEK per nytecknad […]

Läs Mer >>

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) publicerar bokslut för 2020

Datum: 2021-02-24

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) bokslutsrapport för 2020 är nu publicerad på bolagets webbplats: www.israb.se Väsentliga händelser under […]

Läs Mer >>

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i ISR inleds idag

Datum: 2021-02-24

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:Utnyttjandeperiod: 24 februari 2021 – 10 mars 2021. Teckningskurs: 2,90 SEK per aktie. Emissionsvolym: […]

Läs Mer >>