Nyheter

Acosense AB: Amerikanskt massabruk utvärderar Acosense teknologi

Affären och partnerskapet kommer som ett led i den insats Acosense gjorde i samband med planeringen av denstora papper och massa-mässan PaparCon i Atlanta, som skulle genomförts i våras. Både samarbetet med partern och kontakterna med bruket har varit helt digitala och detta är därmed den första affär som genomförts helt utan att fysiskt ha träffats.

”Vi är mycket glada över att de marknadsinsaster vi gjort mot den nordamerikanska processindustrin så fort gett resultat. Den nordamerikanska marknaden kännetecknas av ett antal mycket stora bolag inom pappers- och massaindustrin och vi ser stor potential i att nå fram med vårt erbjudande på samma sätt som vi gjort i Norden”, säger Karl Nilsson, VD på Acoense.

Affären är i form av hyra varför den initalt har en mindre omsättnings-påverkan.