Nyheter

Acosense AB: Påminnelse om utnyttjande av teckningsoptioner TO1 för att undvika förfall

Instruktioner förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (Depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 september 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Instruktioner direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet, Aktieinvest, enligt adress nedan, tillhanda senast klockan 17.00 den 30 september 2020. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 30 september 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Nedan information från pressmeddelandet 2020-09-21:

”Acosense befinner sig i ett spännande skede och gjorde en tredje installation hos samma kund, CMPCs massabruk i Santa Fe i Chile, under mars 2020. Under sommaren och hösten har vi också sett ett ökat intresse från Nordamerika och Brasilien, två marknader med betydande pappers- och massaindustri. Genom de framsteg som tagits tillsammans med starka referenskunder är vi på god väg mot att kunna bli ett självklart val för vätskeanalyser på en mycket stor världsmarknad inom flera olika industrier.” säger Karl Nilsson Acosens VD.

”Kapitalet från denna emission kommer att användas till att öka takten i försäljningsarbetet och installationerna. Vi har per idag pågående diskussioner med flera pappers- och massabruk i Norden. Även andra industrier såsom exempelvis textil har visat intresse för analys av dissolvingmassa vilket öppnar upp för fler marknader. Genom att öka takten i installationerna skapas möjligheter för växande framtida  intäkter där den återkommande andelen ökar i takt med att installationsbasen växer.” fortsätter Karl Nilsson

Länk till anmälningssedel:

http://www.acosense.com/wp-content/uploads/2020/09/Anm%C3%A4lningssedel-Acosense-TO.pdf