Aktuella Emissioner

Aktuella Emissioner

Inbjudan till teckning av aktier i Box Destilleri AB
– Sista svarsdag 2019-06-07

Teckning av kapitalandelslån i The Single Malt Fund AB (publ)
– Sista svarsdag 2019-06-14

Teckning av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ)
– Sista svarsdag 2019-07-26