Nyheter

Alelion Energy Systems AB: Alelion får ännu en uppföljningsorder från den globala specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK

Batterisystemen skall användas för elektrifiering av terminaltraktorer. Ordern omfattar också serviceavtal och är värd totalt 8 MSEK vilket även var värdet på den order som Alelion fick från Terberg i juni i år och som tidigare kommunicerats.

Terberg Group är en världens största oberoende tillverkare av specialfordon med egen verksamhet i tolv länder. Bland produkterna märks bland annat terminal- och Ro-Ro-traktorer samt containerlyftar.  De nu beställda systemen är avsedda för terminaltraktorer för användning i hamnar, ett segment som inte påverkats i samma utsträckning som t.ex. flygindustrin av den pågående pandemin.

”Ökad elektrifiering har länge pekats ut som avgörande för att lösa klimat- och utsläppsproblematiken inom hela fordonssektorn. Vad den här ordern visar är att det börjar finnas en kunddriven efterfrågan inom specialfordonssegmentet och att förändringen nu verkligen är på gång”, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.  

Alelion Energy Systems inledde sitt samarbete med Terberg Group hösten 2018 då bolaget fick en första order på utveckling av två batterisystem anpassade till Terbergs specialfordon. I samband med ordern fick Alelion också en beställning på batterisystem för leverans under 2018 och 2019. Det utvecklingsarbete som pågått sedan dess har nu resulterat i två batterisystem som specialanpassats för Terbergs behov och som båda är certifierade i enlighet med lagkraven R100 och R10. I juni i år kommunicerade Alelion en första uppföljande order på 8 MSEK och den nu kommunicerade ordern är den andra på kort tid från Terberg Group och den tredje sedan hösten 2018.

Sedan samarbetet med Terberg inleddes 2018 har Alelion Energy Systems ökat sina satsningar inom mer avancerade högspänningsbatterisystem för specialfordon. Bolaget har sedan dess också fått ett flertal viktiga order inom segmentet, däribland från den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig. Flera av dessa kunder genomför nu tester i produkt vilket är den fas som föregår certifiering och start av serieproduktion.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd, Alelion Energy Systems AB                               
070-290 18 58

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan som Alelion Energy Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-09-24 11:30 CET.