Bolagsanalys: ADDvise Group First North Stockholm

Mot bättre tider

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)7635000107680001862900034257000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1499-0.02480.04180.1047
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4;2.34
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A40%129%109%
ADDvise Group B11%61%109%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension5.5%
Cajory AB1.7%
Caracal AB6.7%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag2.6%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.4%
Nordnet Pensionsförsäkring2.3%
Per Åhlgren genom bolag17.8%
Rikard Akhtarzand med familj14.9%
Theodor Jeansson1.8%
Tuida Holding1.6%

Mot bättre tider

Addvise, som säljer medicintekniska produkter, har inlett året med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Omsättningen har ökat med 5 procent under årets första kvartal och lönsamheten mätt som EBITDA har förbättrats till 10,1 procent jämfört med 6,4 procent samma period föregående år. Bolaget framhåller fortsatt viss dämpad effekt till följd av pandemin vilket i viss mån påverkat affärsområdet Sjukvård negativt. I bolagets affärsområde Lab-utrustning märks en klar förbättring där omsättning och lönsamhet förbättrats.

Upprepar tillväxtmål

Mangold har tagit hänsyn till att bolaget visat upp förbättrad lönsamhet och justerat prognoserna. Addvise upprepar målsättningen om en tillväxt på 20 procent de kommande åren. Detta inkluderar förvärv. Bolaget har en affärsidé av att förvärva vilket vi inte tagit hänsyn till i våra prognoser. Mangold räknar med 7 procents tillväxt i snitt per år de kommande åren.

Höjd riktkurs

Skuldsättningen har kommit ned och ligger nu under målet om en nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på 3. Detta påverkar värdet på bolaget positivt. Lägre skulder och förbättrad lönsamhet bidrar till högre riktkurs. Den nya riktkursen sätts till 4,00 kronor. En höjning från tidigare analys då den uppgick till 2,90 kronor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4;2.34
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A40%129%109%
ADDvise Group B11%61%109%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension5.5%
Cajory AB1.7%
Caracal AB6.7%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag2.6%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.4%
Nordnet Pensionsförsäkring2.3%
Per Åhlgren genom bolag17.8%
Rikard Akhtarzand med familj14.9%
Theodor Jeansson1.8%
Tuida Holding1.6%

Kort om bolaget

Addvise utvecklar och säljer lab- och medicinteknisk utrustning till bolag och verksamheter inom life science. Produkter utvecklas främst inom patientpositionering och utrustning för akutsjukvård till sjukhus och forskningsenheter. Utöver det är bolaget en distributör och har serviceverksamhet. Demografiska förändringar och mer specifikt en växande och åldrande befolkning leder till en ökning av kroniska sjukdomar vilket leder till ökad efterfrågan på medicinteknisk utrustning och ökade forskningsanslag. Detta driver efterfrågan på Addvise produkter. Bolaget är en koncern med ett antal dotterbolag som agerar under affärsområdena Lab och Sjukvård (se appendix). Affärsområdet Lab inkluderar laboratorieinredning, skyddsventilation, klimat-/renrum och laboratorieapparatur. Sjukvård inriktar sig på medicinteknisk utrustning samt förbrukningsmaterial. Addvise är listat på First North Growth Market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4;2.34
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 7619439;89294192
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ADDvise Group A40%129%109%
ADDvise Group B11%61%109%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension5.5%
Cajory AB1.7%
Caracal AB6.7%
Ingvar Jensen, privat och genom bolag2.6%
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag14.4%
Nordnet Pensionsförsäkring2.3%
Per Åhlgren genom bolag17.8%
Rikard Akhtarzand med familj14.9%
Theodor Jeansson1.8%
Tuida Holding1.6%