Bolagsanalys: AppSpotr

Rapp tillväxt för apputveckling

Rapp tillväxt för apputveckling

Mangold tar upp bevakning av apputvecklingsbolaget Appspotr med rekommendationen Köp och en riktkurs på 1,00 krona per aktie på 12 månaders sikt. Bolaget har utvecklat en plattform där användare, främst företag och organisationer, enkelt och på eget bevåg kan skräddarsy appar för sin verksamhet. Efterfrågan på den här typen av tjänster växer fort i takt med den digitala utvecklingen, samtidigt som både kostnaden och bristen på programmerare ökar. Mangold tror att Appspotr, som en liten aktör på en kraftigt växande internationell marknad, kan ha potential för tillväxt genom en affärsmodell som skiljer sig från konkurrenterna och med nya unika funktioner i sin produkt.

Marknad tar fart

Den globala marknaden för den här typen av apputveckling, så kalllade low-code plattformar, beräknas att årligen växa med 43 procent till 45,5 miljarder dollar 2025 enligt ResearchAndMarkets. Även om större low-code bolag visar på marknadens potential finns det få konkurrenter i samma storlek som Appspotr, vilket även gör det till ett potentiellt uppköpsobjekt. Appspotr ska växa på marknaden genom att tillämpa en licensmodell baserat på antal appar, medan konkurrenter tar betalt per användare. Mangold bedömer att Appspotr kommer att kunna växa med 55 procent i snitt per år under perioden 2020-2025.

Uppsida i aktien

Mangold har använt sig av en DCF-modell för att värdera Appspotr. Vi räknar med att försäljningstillväxten kommer att vara 142 procent under 2021 för att sedan gradvis avta då bolaget etablerat en återkommande kundgrupp. Bolaget väntas visa vinst 2023. Enligt vår DCF-modell får vi en riktkurs per aktie på 1,00 krona. Det resulterar i en uppsida på över 180 procent.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-5181000-17150000-15687000-19237000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5468-1.6723-1.3271-0.6781
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr4%-20%13%

Rapp tillväxt för apputveckling

Mangold inleder bevakning av Appspotr med rekommendationen Köp och
en riktkurs på 1,00 krona per aktie på 12 månaders sikt. Detta resulterar i en
potentiell uppsida på drygt 180 procent. Mangolds bedömning är att Appspotr-
aktien kommer att stiga i takt med att försäljningen ökar.

Marknad med stor potential

Marknaden för apputvecklingsplattformar som kan användas utan några större
tekniska kunskaper består av ett fåtal aktörer. Marknaden väntas växa med 43
procent årligen för att nå ett värde av 46,2 miljarder dollar 2023. Enligt Gartner Research kommer 65 procent av all apputveckling att utföras på dessa typer av plattformar 2024. Lyckas Appspotr uppvisa kundnyttan av deras plattform ser Mangold stor potential.

Behov av en demokratiserad apputveckling

Majoriteten av nuvarande apputvecklingsplattformar kräver tekniskt kunnande
i form av avancerade kodningskunskaper och därmed har de flesta inte möjlighet
att skapa appar. Genom att erbjuda en plattform där användaren kan skapa mobila
appar utan större förkunskaper inom kodning breddar Appspotr målgruppen
av apputvecklare.

En komplex men ändå användarvänlig plattform

Appspotr tillhandahåller en flexibel och användarvänlig plattform som låter användaren vara kreativ och skapa appar för både mobil och webb. Flöden och
design kan enkelt ändras och justeras när och hur man själv vill. Plattformen har
även funktioner som inte konkurrenter har, bland annat går det att skapa olika
behörigheter för olika användare, vilket gör att en app kan se annorlunda ut och
nyttjas till olika saker beroende på vem som loggar in.

En affärsmodell som skiljer sig från normen

Appspotr har valt en modell som bygger på årligt återkommande intäkter. Fördelen
med förutsägbara och återkommande intäkter är att denna modell bidrar med
en stabil kundbas med lojalitet mot bolaget. Konkurrenter tar vanligen
betalt per användare i appen som byggs. Denna affärsmodell innebär höga månadskostnader för kunden om en app har en stor mängd användare. Appspotrs prissättning fungerar som en prenumeration där man har rätten till att bygga ett avtalat antal appar. Således tas ingen avgift ut för antal användare som utnyttjar apparna som byggs.

DCF värdering visar på uppsida

Mangold har använt sig av DCF-värdering av Appspotr och ett avkastningskrav på
14 procent. Det ger ett värde per aktie på 1,00 kronor med en uppsida på drygt
180 procent. Vi ser en god chans att bolaget kommer att öka sin försäljning och
påbörja sin tillväxtfas 2021.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr4%-20%13%

Bolaget i korthet

Appspotr är ett teknikbolag som erbjuder en plattform för apputveckling.
Bolaget har som uttalad vision att förenkla och demokratisera apputveckling.
Målsättningen är att bli en ledande internationell aktör på den globala marknaden
för apputvecklingsplattformar. Appspotr är sedan 2016 noterat på Spotlight Stock
Market. Bolaget grundades 2006 av nuvarande vd Patric Bottne och styrelseledamoten Jim Nilsson. De inledande åren var verksamheten koncentrerad kring utvecklingen av appar för avläsning av streckkoder. Flertalet butiker använde bolagets tjänst och började samtidigt uttrycka ett intresse för att ha en egen app. Dessa diskussioner inspirerade utvecklingen av tjänsten Appspotr som nu är bolagets kärnverksamhet.

Verksamheten

Appspotrs tjänst är en low-code plattform som tillåter användare att skapa
appar snabbt utan tidigare erfarenheter inom kodning. På så sätt vänder sig lowcode plattformar till kunder som är väldigt olika i sin nivå av tekniskt kunnande. I ena hörnet finns små företag med personal utan kodningskunskaper som ser möjligheten att lösa ett problem med hjälp av en app. I det andra hörnet finns IT-avdelningar som har tekniskt kunnande men som ser fördelen med enkelheten och snabbheten i att använda en low-code plattform. Den förhållandevis låga kostnaden och snabba processen tillåter företag att bygga interna appar för
specifika användningsområden.

Sedan den första versionen av Appspotr släpptes 2012 har utvecklingen av
plattformen fortsatt. Den senaste versionen, Appspotr 3 lanserades under
2019 och erbjuder en flexibel och användarvänlig plattform som samtidigt är
rik på funktioner. Exempel på plattformens flexibilitet är möjligheten att sätta
behörigheter för olika användare, vilket gör att en app kan se annorlunda ut
och nyttjas till olika saker beroende på vem som loggar in. Fortsättningsvis så är apparna som skapas kompatibla med både Android, iOS (operativsystem) samt
webben.

Appspotr förvärvade Appsales 2018. Appsales, ett bolag som inriktar
sig på försäljning av appar skapade på utvecklingsplattformar från tredje
part. Detta förväntas leda till betydande synergier och stärka Appspotrs försäljningsorganisation. Appsales fungerar även som en återförsäljare på Appspotrs plattform. Appspotr utför även strategiska integrationer
av plattformen mot fler affärssystem. Ett första integrationsprojekt
var tillsammans med mjukvarubolaget Hoodin där bolaget lanserade en branschlösning till den offentliga sektorn. Fortsättningsvis kommer
systemet att integreras med Zapier (ett amerikanskt bolag som sammankopplar
appar) vilket innebär att Appspotr inte enbart kommer nå ut till nya användare
utan även få tillgång till de affärssystem som Zapier besitter.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr4%-20%13%