Bolagsanalys: AppSpotr

Low-code här för att stanna

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-5181000-17150000-15687000-19237000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5468-1.6723-1.3271-0.6781
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr-25%15%-21%

Low-code här för att stanna

Appspotr, vars tjänst är en plattform för apputveckling för företag och organisationer, som kan ske utan avancerade tekniska kunskaper, så kallad low-code, styr om sin affärsmodell vilket Mangold ser som ett strategiskt rätt steg. Under året har bolaget ställt om sin SaaS-modell (Software-as-a-Service) från att tidigare bygga på både en PaaS-modell (plattform-som-tjänst) och AaaS-modell (app-som-tjänst) till främst PaaS. Appspotrs dotterbolag, Appsales, styrs därför om till att huvudsakligen sälja bolagets plattform. Inom PaaS ser vi samarbetsaffärer som nyckeln till att Appspotr ska uppnå en stor och stabil försäljningsvolym.

Stort intresse för att jobba med low-code

Intresset för low-code plattformar ökar ständigt och samhället är i ett skifte mot att allt fler använder dessa lösningar. Appspotr har bland annat märkt av intresset genom att bolagets utlysta tjänster lockat till sig många sökanden. Mangold anser att Appspotr positionerat sig väl på den snabbt växande marknaden med sin komplexa men ändå användarvänliga plattform som också har funktioner som konkurrenter saknar.

Fortsatt uppsida i aktien

Mangold använder sig av en DCF-modell med ett avkastningskrav om 14 procent för att få fram ett motiverat värde på aktien. Detta resulterar i en riktkurs på 1,10 kronor och en uppsida om 180 procent. Detta är en höjning jämfört med initialanalysens 1,00 krona per aktie.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr-25%15%-21%

Om bolaget

Appspotr är ett teknikbolag som erbjuder en plattform för apputveckling.
Bolaget har som uttalad vision att förenkla och demokratisera apputveckling.
Målsättningen är att bli en ledande internationell aktör på den globala marknaden
för apputvecklingsplattformar. Appspotr är sedan 2016 noterat på Spotlight Stock
Market. Bolaget grundades 2006 av nuvarande vd Patric Bottne och styrelseledamoten Jim Nilsson. De inledande åren var verksamheten koncentrerad kring utvecklingen av appar för avläsning av streckkoder. Flertalet butiker använde bolagets tjänst och började samtidigt uttrycka ett intresse för att ha en egen app. Dessa diskussioner inspirerade utvecklingen av tjänsten Appspotr som nu är bolagets kärnverksamhet.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
AppSpotr-25%15%-21%