Bolagsanalys: Archelon Nordic MTF

Portföljprojekt med guldkant

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-4922000-5415000-2868000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0144-0.0152-0.0186
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.055
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 101639452
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Archelon B-5%0%-31%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Ashrafi Eshan1%
Axactor AB (Publ)3.7%
Borderline Resources AS11.7%
Dalén Jörgen1.1%
Geokraft Tore Hallberg AB7.3%
Huovinen Pentti2.9%
Netfonds ASA1.4%
Nordica Life3.7%
Patrik Perenius10.2%
Perenius, Patrik10.2%

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Portföljprojekt med guldkant

Mangold tar upp Archelon till bolagsbevakning. Archelon förvärvar och förädlar råvarubaserade projekt, främst i gruv- och mineralsektorn. Målet är att utveckla de förvärvade tillgångarna till den punkt att de kan realiseras. Det kan exempelvis ske genom en listning, där planen är att tilldela aktieägarna ett direktägande.

Prospektering kan bära frukt

Archelon har en portfölj bestående av fem bolag. Tre av bolagen är verksamma inom prospektering. Dessa är Goldore – vars huvudverksamhet är guldprospektering i Sverige, Akobo Minerals som prospekterar efter guld i Etiopien och det noterade bolaget Bluelake Mineral som prospekterar metaller, olja och gas. Archelon består även av Arctic Roe of Scandinavia vars verksamhet innefattar produktion samt försäljning av “rysk kaviar” och Renewable Ventures Nordic som investerar i cleantech-bolag.

Uppsida i aktien

Mangold har valt att värdera Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Vi har tagit Archelons ägarandel i respektive portföljbolag och multiplicerat det med portföljbolagets uppskattade värde. Vidare har bolagets kassa adderats då den representerar potential för nya investeringar. Sammantaget resulterar detta i ett motiverat värde på 21 miljoner kronor Archelon eller 0,045 kronor per aktie. Mangold har då tagit hänsyn till full utspädning i samband med kommande teckningsoptionsprogram. Det representerar en uppsida på 26 procent i aktien.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.055
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 101639452
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Archelon B-5%0%-31%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Ashrafi Eshan1%
Axactor AB (Publ)3.7%
Borderline Resources AS11.7%
Dalén Jörgen1.1%
Geokraft Tore Hallberg AB7.3%
Huovinen Pentti2.9%
Netfonds ASA1.4%
Nordica Life3.7%
Patrik Perenius10.2%
Perenius, Patrik10.2%

Bakgrund

Archelons affärsidé går ut på att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i projekt inom gruv- och mineralsektorn. Detta görs genom att Archelon investerar
i bolag där potentialen bedöms vara hög. Utöver detta utför bolaget egen prospektering i egen regi. Syftet med verksamheten är att skapa tillgångar som efter en värdeökning ska realiseras. Vid eventuella noteringar av nybildade bolag på en marknadsplats är bolagets plan att dela ut en del av aktieinnehavet till aktieägarna. På det sättet kommer Archelons aktieägare få ett direktägande i dessa bolag. Archelon letar löpande efter relevanta bolag och projekt. Archelon var under åren 2014–2017 noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) och i april 2017 noterades Bolaget på NGM Nordic SME.

Verksamhet

Bolaget ska skapa värden genom att investera i mineralprospektering. Dessa ska
sedan realiseras. I bolaget bedrivs även prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar. Archelon har inte för avsikt att driva projekt på egen hand. När ett projekt nått en sådan nivå där större investeringar krävs har bolaget för avsikt att avyttra det eller driva det vidare med samarbetspartners.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.055
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 101639452
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Archelon B-5%0%-31%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Ashrafi Eshan1%
Axactor AB (Publ)3.7%
Borderline Resources AS11.7%
Dalén Jörgen1.1%
Geokraft Tore Hallberg AB7.3%
Huovinen Pentti2.9%
Netfonds ASA1.4%
Nordica Life3.7%
Patrik Perenius10.2%
Perenius, Patrik10.2%