Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Bolagsanalys: Auriant Mining First North Stockholm

Gyllene läge för rysk guldgruva

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)19805000-5490200020893000187210000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5366-0.9595-0.06050.978
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.31
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-8%-22%37%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.5%
Bertil Holdings52.2%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.9%
Danske Bank International1.5%
GoMobile Nu AB21.9%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Morgan Stanley & CO INTL PLC0.6%
Schröder, Carl Peter1.6%

Gyllene läge för rysk guldgruva

Gruvbolaget Auriant Mining vände till en vinst under 2020 på 96,5 miljoner
kronor och försäljningen steg 79 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick
guldproduktionen till ll 6 729 uns vilket ger en total produktionsnivå för året
på 31 014 uns, en uppgång på 50 procent jämfört med 2019. Försäljningen
minskade något under det fjärde kvartalet till följd av bolagets beslut att öka
sitt guldlager, vilket kan realiseras vid ett senare tillfälle. Efter ett framgångsrikt år med starkt resultat är vår bedömning att aktien en har stora möjligheter att utvecklas starkt under 2021.

Ny ledning - långsiktiktiga beslut

Det fjärde kvartalet var det första för den nya vd:n Danilo Lange samt
finanschefen Vladimir Vorushkin. Periodens resultat har belastats med
nedskrivningar och amortering av lån. Dessa redovisningsåtgärder bedöms
som nödvändiga och är i linje med nya ledningens mål om att stärka grunden
för bolagets långsiktiga framgång och goda resultatutveckling framöver.

Stor uppsida

Mangolds DCF-värdering för Auriant Mining i ett base-case scenario uppgår
ttill ll 15,80 kronor per aktie och behåller därmed vår riktkurs från det tredje
kvartalet på 16 kronor. Vi har tagit höjd för risker hänförliga till finansieringen av nya gruvprojekt. Riktkursen kräver samma guldpris som realiserats under 2020. Vi har utfört en känslighetsanalys som visar att en ökning av guldpriset utifrån London Bouillon Market Associations consensusesestimat på 1965 dollar per uns skulle lyfta det motiverade värdet i aktien till drygt 19 kronor per aktie.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.31
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-8%-22%37%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.5%
Bertil Holdings52.2%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.9%
Danske Bank International1.5%
GoMobile Nu AB21.9%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Morgan Stanley & CO INTL PLC0.6%
Schröder, Carl Peter1.6%

Om bolaget

Auriant Mining är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldprospektering och guldproduktion i Ryssland. Bolaget har sitt säte i Stockholm och är noterat på svenska Nasdaq First North Growth Market. Bolaget besitter idag fyra olika licenser och projekt varav Tardan-gruvan i dagsläget är den viktigaste.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.31
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 98648502
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Auriant Mining-8%-22%37%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension2.5%
Bertil Holdings52.2%
Blichert-Toft, Preben1.1%
Christoffer, Bergfors0.9%
Danske Bank International1.5%
GoMobile Nu AB21.9%
Juntti, Daniel0.6%
Mangold Fondkommission 1.7%
Morgan Stanley & CO INTL PLC0.6%
Schröder, Carl Peter1.6%