Bolagsanalys: Cereno Scientific

Innovativ kandidat kan stoppa blodproppar

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-6051000-4588000-9686000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5505-0.4185-0.8082
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B17%98%-52%

Innovativ kandidat kan stoppa blodproppar

Mangold tar upp bevakningen av Cereno Scientific med en köprekommendation och sätter riktkursen till 7,3 kronor på 12 månaders sikt. Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidaten CS1, en ny formulering av valproinsyra (VPA) som avser förebygga bildning av blodproppar (trombos). Substansen stärker kroppens egen propplösningsmekanism istället för att hämma blodets koagulationsförmåga som vid dagens behandlingar. Därmed kan blödningsrisken associerad med befintliga behandlingsalternativ undvikas.

Fas 2-studier och förbättrade finanser ger lyft

Mangold ser fler kurshöjande triggers i aktien i närtid. En förbättrad finansiell situation och stundande fas 2-studier utgör faktorer som kraftigt höjer värdet på bolaget. Efter myndighetsgodkännanden ämnar bolaget inleda en fas 2-studie med CS1 under första halvåret 2020. Likt befintliga trombosförebyggande preparat siktar man på ett första marknadsgodkännande inom venös tromboemobolism (VTE). Finansiering av studier sker med en företrädesemission där bolaget avser att ta in 55,6 miljoner kronor.

Scenarioanalys visar stor uppsida i aktien

I vår värderingsansats har vi tagit fram tre scenarion med olika sannolikheter för att fas 2-studier ska bli framgångsrika. I vårt bas-scenario ser vi en uppsidag på 147 procent givet att bolaget når fas 2 och där kan uppvisa effekt för läkemedelskandidaten CS1. Start av fas 2-studier ser vi även som en dörröppnare för framtida samarbete med eventuell partner.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B17%98%-52%

Bolaget i korthet

Cereno Scientific är ett läkemedelsutvecklande bolag som bildades 2012. Detta skedde efter forskningsframsteg med en ny trombosförebyggande behandlingsprincip
på Wallenberglaboratoriet för Kardiovaskulära och Metabol Forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Bolaget har sin hemvist i Göteborg och driver sin utvecklingsverksamhet på AstraZeneca BioVentureHub. Cereno Scientific är listad på Spotlight Stock Market sedan 2016 och Sten R. Sörensen är vd för bolaget. Grundare till bolaget är professor Sverker Jern, docent Niklas Bergh och filosofie doktor Pia Larsson.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Cereno Scientific B17%98%-52%