Bolagsanalys: Cortus Energy First North Stockholm

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-32668000-19162000-21651000-108800000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.5293-0.1174-0.0933-0.2405
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.501
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1003536669
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cortus Energy-16%42%-16%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension9.9%
Banque Pictet &CiE1.9%
Berger, Gunvald2.2%
Forest Energy Inc1.4%
Larsson, Joacim1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
P. Forssell Timber AB1.5%
Per-Olov Norberg13.1%
Perpendo AB2%
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren)0.9%

Cleantech för minskat fossilberoende

Mangold inleder bevakning av Cortus Energy med rekommendationen Köp och en riktkurs på 1,00 krona per aktie i ett 12-månaders perspektiv. Vi ser att
Cortus Energy, ett cleantech-bolag inom förnyelsebar energigas, kommer att kunna rida på en grön trend framöver då alltmer energikonsumtion kommer att kräva fossilfritt ursprung. Bolagets teknik ger stor flexibilitet där ett trettiotal olika biobränslen kan omvandlas till syngas som är en helt ren gas med ett högt vätgasinnehåll. Med en referensanläggning
i Höganäs baserad på bolagets patenterade teknik öppnar sig marknaden i flera länder där bolaget kan vinna flera beställningar av biobränsleanläggningar.

Höganäs kristiskt för utrullningen

För att Cortus Energy ska kunna erhålla order från kunder runt om i världen är det kritiskt att anläggningen i Höganäs uppfyller alla milstolpar i färdigställandet. Vår uppfattning är att bolaget har kommit långt och att man efter vissa förseningar nu kommer att uppvisa slutgiltiga resultat till omkring årsskiftet 2019/20. Vi räknar därför med att Cortus Energy under 2020 erhåller sina första beställningar för nyckelfärdiga anläggningar från Tyskland och Frankrike.

Stark potential i aktien

Marknadens värderingen av Cortus Energy-aktien reflekterar inte den tillväxt som nu ligger i korten. Med våra prognoser kommer Cortus Energy att omsätta 930
miljoner kronor under 2023 med en marginal på upp emot 20 procent. Både slutförandet i Höganäs såväl som ordern för den första anläggningen utanför Sverige
representerar väsentliga händelser som kommer att fungera som katalysatorer för Cortus Energy-aktien. Nuvarande värderingsmultiplar för EV/försäljning om 5,2x och 1,7x för 2020 respetive 2021 kommer då att framstå som låga.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.501
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1003536669
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cortus Energy-16%42%-16%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension9.9%
Banque Pictet &CiE1.9%
Berger, Gunvald2.2%
Forest Energy Inc1.4%
Larsson, Joacim1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
P. Forssell Timber AB1.5%
Per-Olov Norberg13.1%
Perpendo AB2%
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren)0.9%

Bolaget i korthet

Cortus Energy är ett cleantech-bolag som grundades 2006. Bolaget har en egenutvecklad och patenterad förgasningsteknik som kallas för WoodRoll. Denna teknik omvandlar biomassa genom termisk förgasning till en ren och förnyelsebar energigas med högt energivärde. Energigasens höga kvalitet gör den lämpad att ersätta fossila bränslen och kan användas för fordon, industri- och elproduktion.
Cortus Energy har utvecklat tekniken i nära samarbete med industriella partners
och forskningsinstitutioner. Testanläggningen för förgasning av biomassa i Köping rapporterade sina första resultat under 2011 efter att en mängd olika bränsletester genomförts. WoodRoll-processen bygger på tre huvudsteg – tork, pyrolys och förgasning. Biomassan tas in med upp till 50 procent fukt som torkas för att sedan pyrolyseras (torrdestilleras) till träkol som mals till ett fint pulver och förgasas vid hög temperatur i vattenånga till en ren energigas. Hela denna process är unik för WoodRoll.
Bolaget har för närvarande 27 anställda på orterna Kista, Köping och Höganäs.
Cortus Energy har för närvarande två anläggningar – dels testanläggningen i Köping om 0,5 MW och dels den första kommersiella anläggningen om 6 MW i Höganäs.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.501
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1003536669
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cortus Energy-16%42%-16%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension9.9%
Banque Pictet &CiE1.9%
Berger, Gunvald2.2%
Forest Energy Inc1.4%
Larsson, Joacim1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
P. Forssell Timber AB1.5%
Per-Olov Norberg13.1%
Perpendo AB2%
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren)0.9%