Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Bolagsanalys: Cyxone First North Stockholm

Portfölj på frammarsch

Utmanare inom autoimmuna sjukdomar

Mangold rekommenderar köp av läkemedelsutvecklingsbolaget Cyxone. Riktkursen sätts till 12,90 kronor på 12 månaders sikt. Cyxone utvecklar läkemededelskandidater inom autoimmuna sjukdomar. Två projekt finns i klinisk fas. T20K mot multipel skleros har genomgått en fas 1-studie med infusion och ska genomgå en oral fas 1b-studie, samt Rabeximod mot reumatoid artrit där bolaget startat den regulatoriska processen i Europa. Läkemedelskandidaten T20K bygger på cyklotidteknologin som bolaget är ensam om på marknaden och har starkt patentskydd. Den har visat sig tolereras väl i tidiga studier. Rabeximod är en molekyl som varit ett vilande projekt men som nu åter tas in i klinik. Den väntas kunna ta en nischad position på den stora marknaden för RA-läkemedel genom sin goda biverkningsprofil.

Värdehöjdande triggers i närtid

Cyxone har inlett fas 1-studier med T20K och väntar på
besked att kunna inleda fas 2b-studier med Rabeximod. Dessa triggers bedömer vi kommer höja värdet på bolaget. Vi ser även goda möjligheter för bolaget att genomföra en affär med T20K när väl effektstudier blivit klara. Vi ser även att Rabeximod torde vara attraktiv att licensiera in som ett sätt att erbjuda ett läkemedel utan kraftiga biverkningar som biologiska läkemedel orsakar.

Unik chans investera i möjliga storsäljare

Mangold anser att Cyxone utgör en unik möjlighet att investera i ett bolag med två potentiella läkemedelskandidater som kan bli storsäljare. Bolaget har även för avsikt att utöka projektportföljen vilket kan komma att höja värdet ytterligare. Enligt vår Sum of the Parts-värdering anser vi att kursen kraftigt understiger vårt motiverade värde.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-3996000-8824000-15434000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.3094-0.4957-0.412
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 5.81
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 37457517
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-33%71%22%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB15.9%
Avanza Pension5.1%
Bert Junno0.9%
Christian Pettersson1.8%
Erste Group Bank1.2%
Events4singler DK0.7%
Göran Persson1.1%
Ivar Nordqvist2.5%
Nordnet Pensionsförsäkring3.8%
Oxy Pharma AB5.1%

Portfölj på frammarsch

Mangold rekommenderar köp för Cyxone och riktkursen 12,90 kronor på 12 månaders sikt. Vi ser flera goda argument för att investera i Cyxone. Cyxone har två läkemedelsprojekt i klinisk fas inom två olika terapiområdet för immunologiska sjukdomar. Det ena är T20K som inlett fas 1 studier mot MS och det
andra är Rabeximod som ska gå in i fas 2 under början av 2020. För dessa projekt har vi har genomfört en konkurrensanalys med befintliga behandlingar med läkemedel för RA- samt MS-marknaden. Det är uppenbart att behovet av mer effektiva läkemedel är stort för dessa sjukdomar. Inte minst är problemet med biverkningar omfattande och nya läkemedel kan snabbt få genomslag vilket vi visat i vår analys.

I tillägg har vi även tagit fram jämförbara M&A-affärer för både MS- och RA-marknaden. Dessa visar att läkemedelsbolagen är villiga att betala stora belopp
för att komma över nya typer av läkemedel. Inte minst ser vi att läkemedelsbolag vars patent löper ut är intresserade av att ersätta sina storsäljare med efterföljare vilket vi ger exempel på i vår analys.
Marknaden växer och behovet av att sätta in behandling tidigt som förebygger sjukdomen talar för att T20K kan komma att bli konkurrenskraftig på marknaden för MS-läkemedel. Vi har i vår värderingsansats tagit hänsyn till att konkurrensen
är hård och att allt fler kliniska projekt genomförs. Cyxone har alltjämt en stark kandidat som har potential att bli en blockbuster. Det vill säga sälja för mer än 1 miljard dollar under ett år innan patentet löper ut.

För båda dessa projekt MS och RA har vi genomfört en diskonterngsvärdering med hjälp av branschenliga sannolikheter för att dessa ska ta sig vidare in i nästa kliniska fas. Dessa erhåller ett värde som vi sedan adderat till bolagets värde. Även detta värde visar att Cyxones aktie har uppsida från nuvarande nivå. Att investera i läkemedelsutvecklande bolag är förknippat med stora risker. Stora värden kan snabbt gå förlorade om studieresultatet inte möter de krav som de
reglerande myndigheterna ställer. En investerare bör vara medveten om att dessa risker finns vid en investering i Cyxone eller något annat forskande eller läkemedelsutvecklande bolag.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 5.81
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 37457517
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-33%71%22%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB15.9%
Avanza Pension5.1%
Bert Junno0.9%
Christian Pettersson1.8%
Erste Group Bank1.2%
Events4singler DK0.7%
Göran Persson1.1%
Ivar Nordqvist2.5%
Nordnet Pensionsförsäkring3.8%
Oxy Pharma AB5.1%

Bolaget i korthet

Cyxone är ett läkemedelsutvecklingsbolag som grundades i Malmö 2015. Bolaget är inriktat på att utveckla läkemedelskandidater inom autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, RA och multipel skleros, MS (se appendix). Forskningsportföljen
består av två läkemedelskandidater, T20K mot MS, och Rabeximod,mot RA. Den senare har övertagits från Oxypharma via förvärv. Verksamheten bygger på rättigheter till en teknologi baserad på cyklotider som ska vidareutvecklas och leda till nya läkemedelskandidater. Cyklotidteknologin har förvärvats från Accequa AB, en investeringsfond, som i sin tur tagit in teknologin från det Medicinska
Universitetet i Wien och Universitetskliniken Freiburg. Bolaget har en vision om att
växa sin portfölj och är öppna för att ta in fler projekt i sin verksamhet.

Organisation

Cyxone utgör en liten organisation där verksamhet har outsourcats till relevant klinisk expertis. VD för Cyxone är Kjell G Stenberg som har en doktorsexamen i
medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och lång erfarenhet av läkemedelsutveckling.
Bakgrunden är en central roll på Astra Zeneca från 1975 till 2000. Därefter finns erfarenhet i olika internationella fonder som Medwell Capital Corp och MS Medical Corps. I tillägg har Kjell G Stenberg suttit i flera olika styrelser, däribland PCI Biotech, Galecto Biotech och för närvarande i Aptahem
samt Novatin Pharmaceuticals. Lång erfarenhet kring avtal och förhandlingar med läkemedelsbolag finns. Bolagets kliniska utvecklingsprogram ska ledas av Malin Berthold som började på Cyxone augusti 2019. Hon har en doktorsexamen i neurokemi och kom närmast från Thermo Fischer Scientific, som är noterat i USA och är verksamt inom bioteknik.

Ägare och ledning

Accequa, ett ägarbolag, är största ägare i Cyxone med 15,9 procent av bolagets kapital och röster. Accequa består av tre personer. Dessa är Cyxones VD,
dess styrelseordförande Bert Junno samt Mikael Lindstam. Den senare, är VD på bioteknikbolaget Aptahem och även styrelsemedlem i Cyxone. Näst största ägare i Cyxone är Oxypharma med 5,1 procent. Detta bolag drev tidigare utvecklingen av Rabeximod som nu ägs av Cyxone. Oxypharma började forska kring läkemedel i början av 1970-talet under professor Jan Bergman vid Karolinska institutet i Stockholm. Bolaget bildades senare 2002 för att utveckla
Rabeximod. Bert Junno är styrelseordförande och tidigare VD för bioteknikbolaget Gabather, listat på Nasdaq First North. Innan dess var Bert Junno med och
utvecklade Forskarpatent, en investmentfond ägd av Almi Invest. Från denna fond har flera olika spin-off skett, däribland WNT-Research, Gabather, Aptahem och Galecto Biotech. Med i styrelsen sitter även Theresa Comiskey Olsen med mångårig erfarenhet kring licensiering och legalt arbete kring läkemedel samt Saad Gilani med lång erfarenhet kring finansieringstransaktioner. I tillägg ingår forskarna Christian Gruber och Carsten Gründemann, upptäckare av immunomodulerande cyklotider, i ett vetenskapligt råd. Dessa är verksamma på det Medicinska Universitet i Wien respektive Freiburg och har skrivit flera vetenskapliga artiklar om växtproteinet cyklotiders egenskaper och dess potential som läkemedel.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 5.81
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 37457517
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-33%71%22%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB15.9%
Avanza Pension5.1%
Bert Junno0.9%
Christian Pettersson1.8%
Erste Group Bank1.2%
Events4singler DK0.7%
Göran Persson1.1%
Ivar Nordqvist2.5%
Nordnet Pensionsförsäkring3.8%
Oxy Pharma AB5.1%