Aktuella erbjudanden

  Nyhetsbyrån direkt

  Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

  Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

  Bolagsanalys: SensoDetect Spotlight Stock Market

  Bättre ljud i skällan

  Stort behov av snabbare diagnos inom psykisk ohälsa

  Mangold tar upp det medicintekniska bolaget Sensodetect, listat på Spotlight, till bevakning. Bolaget har tagit fram en teknologi som kallas Bera och som ska ge stöd vid diagnos, inte ersätta traditionella metoder, vid psykiska sjukdomar som ADHD, schizofreni och autism. Risken i Sensodetect anser vi är hög då försäljningen av bolagets system Bera ännu inte etablerats som metod inom den psykiatriska vården. Då problemet med psykiska sjukdomar är stort ser vi att behovet av den produkt som Sensodetect erbjuder har hög potential. Dock ser vi att Sensodetect måste få en etablering i något av sina fokusländer samt bättre validering av produkten Bera innan den kan kommersialiseras i större skala.

  Nystart kan ge lyft

  En omstart gjordes 2016 och en mer marknadsanpassad produkt har tagits fram. Bolaget har även bytt ut stora delar av styrelsen. Under 2019 tillkom även en ny vd med erfarenhet av internationell lansering. Efter en tidigare spretig lanseringsstrategi avser Sensodetect nu fokusera på Bolivia i Sydamerika där marknadssondering visat på ett stort intresse för Bera-systemet. Efterfrågan finns även från Sydkorea vilket kan falla väl ut. Lyckas bolaget med detta ser vi att bolaget kan gå mot ett positivt kassaflöde i något enskilt kvartal under 2020.

  Potential vid lyckad lansering

  Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en DCF-modell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 4,90 kr per aktie. Det medför stor uppsida från nuvarande kursnivå på 0,48 kronor. Detta värde gäller under förutsättning att lanseringen av bolagets system Bera i dess fokusländer faller väl ut. Mangolds uppfattning är att nuvarande kursnivå inte tar hänsyn till att bolaget kan komma att uppvisa kraftigt ökad försäljning 2020.

  Estimat och värdering (MSEK)

  Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
  Försäljning (mkr)
  EBIT (mkr)-7909000-7988000-8559000-9163000
  Vinst före skatt (mkr)
  EPS, justerad (mkr)-0.7168-0.4563-0.3689-0.3044
  EV/Försäljning (x)
  EV/EBITDA (x)
  P/E (x)
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.49
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 35836194
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect103%25%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension11.68%
  Daniel Frisk1.57%
  Inger Holmgren1.51%
  J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
  Johan Granath2.1%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
  Lars Gunnarsson2.57%
  Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
  Tore Robertsson2.79%

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.49
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 35836194
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect103%25%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension11.68%
  Daniel Frisk1.57%
  Inger Holmgren1.51%
  J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
  Johan Granath2.1%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
  Lars Gunnarsson2.57%
  Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
  Tore Robertsson2.79%

  Bolaget i korthet

  Sensodetect är ett medicintekniskt bolag som har sitt ursprung från forskning i
  Lund vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium. Bolaget har funnits sedan 2005
  och listade sig på Spotlight Stock Market i slutet av 2009. En av grundarna till
  bolaget, Sören Nilzén, skrev en doktorsavhandling 1983 om hur människor med
  psykiska diagnoser upplever ljud. Detta blev starten på ett samarbete med riskkapital
  från LU Innovation (Lunds Universitet). Upptäckten som då gjordes var att
  människor som lider av schizofreni uppfattar ljud annorlunda jämfört med andra.
  Fortsatt forskning ledde sedan till att ett bolag startades, tillsammans med Lunds
  Universitets holdingbolag.

  Omstart med bättre förutsättningar

  Det har tagit lång tid för bolaget att komma fram med en väl fungerande produkt
  färdig för marknaden. Under 2016 gjordes en omstart i bolaget och förändringar
  kunde skönjas efterföljande år då styrelsen förändrades och Johan Olson
  rekryterades som vd, tidigare konsult åt Sensodetect. En uppdaterad strategi
  lanserades även som fastställde att lansering ska riktas mot diagnosen ADHD i
  första hand och därefter schizofreni och autism. Under denna period, med Johan
  Olsson som vd, har Bera-systemet gjorts klar för marknadslansering.
  Under 2019 blev det klart att Johan Olsson ville lämna sin vd-post. Martin Linde
  är ny vd sedan maj med uppgiften att kommersialisera Bera på marknaden. Martin
  Linde har erfarenhet av internationell handel samt insyn i Sensodetect som
  investerare sedan 2016. Exempel på bolag där Martin Linde haft ledande befattningar
  i är livsmedelsbolag som Nordic Foodgroup, Abdon Finax och Atria samt
  vd uppdrag för Arc Aroma. Därutöver finns erfarenhet som styrelseordförande för
  Acousort, Biofrigas och Optifreeze.

  Slimmad organisation

  Sensodetect har en liten organisation där mycket har gjorts av konsulter. Insatser
  från vd blir därför avgörande för hur bolaget ska lyckas med sin kommersialisering.
  Styrelsen har nu fått ett nytt utseende och i princip helt bytts ut. Kvar sedan
  tidigare är Per-Ola Rosenqvist, nu styrelseordförande, med lång erfarenhet av
  styrelsearbete och företagsbyggande. Per-Ola Rosenqvist sitter även i styrelsen
  för Arc Aroma Pure. Kvar i styrelsen är även Sören Nielzén som är upphovsperson
  för bolaget. De som tillkommit i styrelsen är Anders Wallseth, Haqvin Svensson
  och Johan Granath. Dessa innehar kunskap inom medicinteknik, finans respektive
  entreprenörskap.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
  Resultat20142015201620172018
  Nettoomsättning
  Kostnad för sålda varor
  Bruttoresultat
  Försäljningskostnader inkl. FoU
  Administrationskostnader
  Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
  Rörelseresultat (EBIT)
  Skatt
  Nettoresultat
  Planenliga avskrivningar ingår med
  Balance Sheet [Mkr]
  Goodwill
  Other intangible assets
  Total non-current assets
  Plant, property and equipment (PP&E)
  Financial fixed assets
  Total fixed assets
  Inventories
  Receivables
  Prepaid expenses
  Other operating current assets
  Cash and cash equivalents
  Total current assets
  Total assets
  Equity capital
  Retained Earnings
  Shardholder equity
  Total non-current liabilites
  Current liabilites
  Current interest bearing liabilities
  Accounts payable
  Accrued expenses and deferred income
  Other operating current liabilities
  Total current liabilities
  Total liabilities
  Total equity and liabilities

  Relativ värdering

  PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
  201620172018201620172018201620172018
  Bolag 1
  Bolag 2
  Bolag 3
  Bolag 4
  Bolag 5
  Genomsnitt

  Antaganden

  Antaganden
  Riskfri ränta%
  Riskpremium%
  Småbolagspremie%
  Levered beta
  Avkastningskrav EK%
  Genomsnittsränta%

  Fritt kassaflöde

  Fritt kassaflöde
  Riskfri ränta201620172018
  Rörelseresultat (EBIT)
  Avskrivningar
  Skatt

  Aktiemarknadspremie

  Riskfri ränta5%6%7%8%9%
  0.72%
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.49
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 35836194
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect103%25%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Avanza Pension11.68%
  Daniel Frisk1.57%
  Inger Holmgren1.51%
  J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
  Johan Granath2.1%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
  Lars Gunnarsson2.57%
  Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
  Tore Robertsson2.79%