Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Bolagsanalys: SensoDetect Spotlight Stock Market

Bättre ljud i skällan

Stort behov av snabbare diagnos inom psykisk ohälsa

Mangold tar upp det medicintekniska bolaget Sensodetect, listat på Spotlight, till bevakning. Bolaget har tagit fram en teknologi som kallas Bera och som ska ge stöd vid diagnos, inte ersätta traditionella metoder, vid psykiska sjukdomar som ADHD, schizofreni och autism. Risken i Sensodetect anser vi är hög då försäljningen av bolagets system Bera ännu inte etablerats som metod inom den psykiatriska vården. Då problemet med psykiska sjukdomar är stort ser vi att behovet av den produkt som Sensodetect erbjuder har hög potential. Dock ser vi att Sensodetect måste få en etablering i något av sina fokusländer samt bättre validering av produkten Bera innan den kan kommersialiseras i större skala.

Nystart kan ge lyft

En omstart gjordes 2016 och en mer marknadsanpassad produkt har tagits fram. Bolaget har även bytt ut stora delar av styrelsen. Under 2019 tillkom även en ny vd med erfarenhet av internationell lansering. Efter en tidigare spretig lanseringsstrategi avser Sensodetect nu fokusera på Bolivia i Sydamerika där marknadssondering visat på ett stort intresse för Bera-systemet. Efterfrågan finns även från Sydkorea vilket kan falla väl ut. Lyckas bolaget med detta ser vi att bolaget kan gå mot ett positivt kassaflöde i något enskilt kvartal under 2020.

Potential vid lyckad lansering

Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en DCF-modell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 4,90 kr per aktie. Det medför stor uppsida från nuvarande kursnivå på 0,48 kronor. Detta värde gäller under förutsättning att lanseringen av bolagets system Bera i dess fokusländer faller väl ut. Mangolds uppfattning är att nuvarande kursnivå inte tar hänsyn till att bolaget kan komma att uppvisa kraftigt ökad försäljning 2020.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-7909000-7988000-8559000-9163000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.7168-0.4563-0.3689-0.3044
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.49
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 35836194
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect103%25%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension11.68%
Daniel Frisk1.57%
Inger Holmgren1.51%
J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
Johan Granath2.1%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
Lars Gunnarsson2.57%
Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
Tore Robertsson2.79%

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.49
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 35836194
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect103%25%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension11.68%
Daniel Frisk1.57%
Inger Holmgren1.51%
J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
Johan Granath2.1%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
Lars Gunnarsson2.57%
Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
Tore Robertsson2.79%

Bolaget i korthet

Sensodetect är ett medicintekniskt bolag som har sitt ursprung från forskning i
Lund vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium. Bolaget har funnits sedan 2005
och listade sig på Spotlight Stock Market i slutet av 2009. En av grundarna till
bolaget, Sören Nilzén, skrev en doktorsavhandling 1983 om hur människor med
psykiska diagnoser upplever ljud. Detta blev starten på ett samarbete med riskkapital
från LU Innovation (Lunds Universitet). Upptäckten som då gjordes var att
människor som lider av schizofreni uppfattar ljud annorlunda jämfört med andra.
Fortsatt forskning ledde sedan till att ett bolag startades, tillsammans med Lunds
Universitets holdingbolag.

Omstart med bättre förutsättningar

Det har tagit lång tid för bolaget att komma fram med en väl fungerande produkt
färdig för marknaden. Under 2016 gjordes en omstart i bolaget och förändringar
kunde skönjas efterföljande år då styrelsen förändrades och Johan Olson
rekryterades som vd, tidigare konsult åt Sensodetect. En uppdaterad strategi
lanserades även som fastställde att lansering ska riktas mot diagnosen ADHD i
första hand och därefter schizofreni och autism. Under denna period, med Johan
Olsson som vd, har Bera-systemet gjorts klar för marknadslansering.
Under 2019 blev det klart att Johan Olsson ville lämna sin vd-post. Martin Linde
är ny vd sedan maj med uppgiften att kommersialisera Bera på marknaden. Martin
Linde har erfarenhet av internationell handel samt insyn i Sensodetect som
investerare sedan 2016. Exempel på bolag där Martin Linde haft ledande befattningar
i är livsmedelsbolag som Nordic Foodgroup, Abdon Finax och Atria samt
vd uppdrag för Arc Aroma. Därutöver finns erfarenhet som styrelseordförande för
Acousort, Biofrigas och Optifreeze.

Slimmad organisation

Sensodetect har en liten organisation där mycket har gjorts av konsulter. Insatser
från vd blir därför avgörande för hur bolaget ska lyckas med sin kommersialisering.
Styrelsen har nu fått ett nytt utseende och i princip helt bytts ut. Kvar sedan
tidigare är Per-Ola Rosenqvist, nu styrelseordförande, med lång erfarenhet av
styrelsearbete och företagsbyggande. Per-Ola Rosenqvist sitter även i styrelsen
för Arc Aroma Pure. Kvar i styrelsen är även Sören Nielzén som är upphovsperson
för bolaget. De som tillkommit i styrelsen är Anders Wallseth, Haqvin Svensson
och Johan Granath. Dessa innehar kunskap inom medicinteknik, finans respektive
entreprenörskap.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.49
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 35836194
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect103%25%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension11.68%
Daniel Frisk1.57%
Inger Holmgren1.51%
J.O. Möllerström Brothers Operation AB1.96%
Johan Granath2.1%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.29%
Lars Gunnarsson2.57%
Nordnet Pensionsförsäkring10.56%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.11%
Tore Robertsson2.79%