Bolagsanalys: SensoDetect Spotlight Stock Market

Krattat för genombrott

Krattat för genombrott

Medicinteknikbolaget Sensodetect går in i en spännande fas där dess produkt, Bera, som ska diagnostisera psykiska sjukdomar, har validerats på tänkt marknad. Lansering har inletts i Bolivia som är en av bolagets fokusmarknader. Lyckas bolaget etablera produkten där ökar sannolikheten att växa till andra länder i Sydamerika. Sensodetect har även ett spår öppet till Europa med England i ett första steg. Det har visserligen tagit tid för bolaget att komma dit de nu är, men det mesta ser nu ut att vara på plats. Mangold bedömer att 2020 kan bli året då bolagets försäljning tar fart.

Hittills trögt med försäljning

Under 2019 har bolaget inte sålt några Bera-system. En valideringsprocess i Bolivia drog ut på tiden. Prognosen är nu att försäljning tar fart under första halvåret 2020. I våra prognoser har vi fått skjuta fram försäljningen vilket lett till något lägre prognoser i jämförelse med vår tidigare analys. För 2020 ser vi att bolaget bör kunna installera runt 100 system. Det bör generera intäkter på 60 miljoner kronor.

Förhoppningsbolag med stor uppsida

Givet att försäljningen tar fart under 2020 och att bolaget får försäljning i fler länder i Sydamerika samt etablerar fäste i Europa ser Mangold uppsida i aktien. Vår DCF-värdering i ett basscenario ger ett motiverat värde på 4,41 kronor vilket visar på stor potential i aktien. Det ska jämföras med vår tidigare uppdatering då värdet uppgick till 4,90 kronor. Framskjuten försäljning ligger i huvudsak bakom justeringen i DCF-värdet.

Framsteg under 2019

Under 2019 valde Sensodetect att öka fokus på försäljning efter år av produktutveckling.
Produkten Bera, som ska diagnostisera psykiska sjukdomar, har genomgått flera uppdateringar. Det nya systemet Bera 3 uppges vara lättare att använda och mer effektivt. Sensodetect har även säkrat upp flera patent på de största marknaderna som Europa och USA. Under 2019 genomfördes även en kapitalanskaffning i två omgångar vilket gett bolaget ett tillskott på 16 miljoner
kronor. Detta ska enligt bolaget räcka för att lansera Bera 3, slutföra tester inom schizofreni och autism och utveckla mjukvara.

Lansering sker i Sydamerika

Bolaget har valt att lägga sina resurser på att få igång sin försäljning i Bolivia där intresserat varit stort. Kostnader för mental ohälsa ökar och att hitta en metod som snabbt diagnostiserar patienter medför besparingar för sjukhusen. Strategin är att först lansera Bera för ADHD i Bolivia och sedan bygga på för andra målgrupper och marknader.

Mangold har tidigare framhållit att produkten måste etableras i något av dess fokusländer samt få bättre validering innan den kan kommersialiseras. En valideringsstudie har pågått under 2019 med en partner i Bolivia. Resultatet har presenterats under stor uppmärksamhet. Lansering har även inletts i Bolivia i början av 2020 vilket bådar gått för att försäljningen nu ska kunna ta fart.

Ännu ingen försäljning

Ingen försäljning skedde under 2019. De intäkter som redovisats kommer av aktiverat arbete. Totalt sett var således intäkterna lägre än vår prognos. Förseningar
i processen att få produkten validerad ligger till största del bakom. I övrigt var det inga större avvikelser i resultaträkningen i jämförelse med det vi väntat oss.

Genombrott väntas 2020

Det kommersiella genombrottet väntas komma under 2020 för Sensodetect. Vår tidigare analys som kom ut i augusti 2019 byggde till viss del på att försäljning
skulle inledas 2019. Detta har vi valt att justera för i våra prognoser vilket lett till att försäljningen flyttats fram. I närtid utgör Bolivia och övriga Sydamerika främst hopp om försäljningsökningar. På sikt finns förhoppningar om att kunna inleda försäljning i Europa. Under 2020 pågår utvärdering av Bera-systemet på sjukhus i England. I Sydkorea pågår en process om godkännande. Bolaget väntar sig att detta ska bli klart under 2020.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-7988000-8559000-9163000-6072000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.4563-0.3689-0.3044-0.1058
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.748
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect-16%70%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10.36%
Daniel Frisk3.38%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående1.96%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
Tore Robertsson2.79%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.748
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect-16%70%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10.36%
Daniel Frisk3.38%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående1.96%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
Tore Robertsson2.79%

Bolaget i korthet

Sensodetect är ett medicintekniskt bolag som har sitt ursprung från forskning i Lund vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium. Bolaget har funnits sedan 2005 och listade sig på Spotlight Stock Market i slutet av 2009. En av grundarna till bolaget, Sören Nilzén, skrev en doktorsavhandling 1983 om hur människor med psykiska diagnoser upplever ljud. Detta blev starten på ett samarbete med riskkapital från LU Innovation (Lunds Universitet). Upptäckten som då gjordes var att
människor som lider av schizofreni uppfattar ljud annorlunda jämfört med andra. Fortsatt forskning ledde sedan till att ett bolag startades, tillsammans med Lunds Universitets holdingbolag.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.748
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect-16%70%-23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10.36%
Daniel Frisk3.38%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående1.96%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
Tore Robertsson2.79%