Aktuella erbjudanden

  Nyhetsbyrån direkt

  Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

  Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

  Bolagsanalys: SensoDetect Spotlight Stock Market

  Krattat för genombrott

  Krattat för genombrott

  Medicinteknikbolaget Sensodetect går in i en spännande fas där dess produkt, Bera, som ska diagnostisera psykiska sjukdomar, har validerats på tänkt marknad. Lansering har inletts i Bolivia som är en av bolagets fokusmarknader. Lyckas bolaget etablera produkten där ökar sannolikheten att växa till andra länder i Sydamerika. Sensodetect har även ett spår öppet till Europa med England i ett första steg. Det har visserligen tagit tid för bolaget att komma dit de nu är, men det mesta ser nu ut att vara på plats. Mangold bedömer att 2020 kan bli året då bolagets försäljning tar fart.

  Hittills trögt med försäljning

  Under 2019 har bolaget inte sålt några Bera-system. En valideringsprocess i Bolivia drog ut på tiden. Prognosen är nu att försäljning tar fart under första halvåret 2020. I våra prognoser har vi fått skjuta fram försäljningen vilket lett till något lägre prognoser i jämförelse med vår tidigare analys. För 2020 ser vi att bolaget bör kunna installera runt 100 system. Det bör generera intäkter på 60 miljoner kronor.

  Förhoppningsbolag med stor uppsida

  Givet att försäljningen tar fart under 2020 och att bolaget får försäljning i fler länder i Sydamerika samt etablerar fäste i Europa ser Mangold uppsida i aktien. Vår DCF-värdering i ett basscenario ger ett motiverat värde på 4,41 kronor vilket visar på stor potential i aktien. Det ska jämföras med vår tidigare uppdatering då värdet uppgick till 4,90 kronor. Framskjuten försäljning ligger i huvudsak bakom justeringen i DCF-värdet.

  Framsteg under 2019

  Under 2019 valde Sensodetect att öka fokus på försäljning efter år av produktutveckling.
  Produkten Bera, som ska diagnostisera psykiska sjukdomar, har genomgått flera uppdateringar. Det nya systemet Bera 3 uppges vara lättare att använda och mer effektivt. Sensodetect har även säkrat upp flera patent på de största marknaderna som Europa och USA. Under 2019 genomfördes även en kapitalanskaffning i två omgångar vilket gett bolaget ett tillskott på 16 miljoner
  kronor. Detta ska enligt bolaget räcka för att lansera Bera 3, slutföra tester inom schizofreni och autism och utveckla mjukvara.

  Lansering sker i Sydamerika

  Bolaget har valt att lägga sina resurser på att få igång sin försäljning i Bolivia där intresserat varit stort. Kostnader för mental ohälsa ökar och att hitta en metod som snabbt diagnostiserar patienter medför besparingar för sjukhusen. Strategin är att först lansera Bera för ADHD i Bolivia och sedan bygga på för andra målgrupper och marknader.

  Mangold har tidigare framhållit att produkten måste etableras i något av dess fokusländer samt få bättre validering innan den kan kommersialiseras. En valideringsstudie har pågått under 2019 med en partner i Bolivia. Resultatet har presenterats under stor uppmärksamhet. Lansering har även inletts i Bolivia i början av 2020 vilket bådar gått för att försäljningen nu ska kunna ta fart.

  Ännu ingen försäljning

  Ingen försäljning skedde under 2019. De intäkter som redovisats kommer av aktiverat arbete. Totalt sett var således intäkterna lägre än vår prognos. Förseningar
  i processen att få produkten validerad ligger till största del bakom. I övrigt var det inga större avvikelser i resultaträkningen i jämförelse med det vi väntat oss.

  Genombrott väntas 2020

  Det kommersiella genombrottet väntas komma under 2020 för Sensodetect. Vår tidigare analys som kom ut i augusti 2019 byggde till viss del på att försäljning
  skulle inledas 2019. Detta har vi valt att justera för i våra prognoser vilket lett till att försäljningen flyttats fram. I närtid utgör Bolivia och övriga Sydamerika främst hopp om försäljningsökningar. På sikt finns förhoppningar om att kunna inleda försäljning i Europa. Under 2020 pågår utvärdering av Bera-systemet på sjukhus i England. I Sydkorea pågår en process om godkännande. Bolaget väntar sig att detta ska bli klart under 2020.

  Estimat och värdering (MSEK)

  Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
  Försäljning (mkr)
  EBIT (mkr)-7988000-8559000-9163000-6072000
  Vinst före skatt (mkr)
  EPS, justerad (mkr)-0.4563-0.3689-0.3044-0.1058
  EV/Försäljning (x)
  EV/EBITDA (x)
  P/E (x)
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.748
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 59726990
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect-16%70%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
  Avanza Pension10.36%
  Daniel Frisk3.38%
  Johan Granath2.1%
  Johan Möllerström Med Närstående1.96%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
  Lars Gunnarsson1.54%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
  Tore Robertsson2.79%
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.748
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 59726990
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect-16%70%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
  Avanza Pension10.36%
  Daniel Frisk3.38%
  Johan Granath2.1%
  Johan Möllerström Med Närstående1.96%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
  Lars Gunnarsson1.54%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
  Tore Robertsson2.79%

  Bolaget i korthet

  Sensodetect är ett medicintekniskt bolag som har sitt ursprung från forskning i Lund vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium. Bolaget har funnits sedan 2005 och listade sig på Spotlight Stock Market i slutet av 2009. En av grundarna till bolaget, Sören Nilzén, skrev en doktorsavhandling 1983 om hur människor med psykiska diagnoser upplever ljud. Detta blev starten på ett samarbete med riskkapital från LU Innovation (Lunds Universitet). Upptäckten som då gjordes var att
  människor som lider av schizofreni uppfattar ljud annorlunda jämfört med andra. Fortsatt forskning ledde sedan till att ett bolag startades, tillsammans med Lunds Universitets holdingbolag.

  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
  Resultat20152016201720182019
  Nettoomsättning
  Kostnad för sålda varor
  Bruttoresultat
  Försäljningskostnader inkl. FoU
  Administrationskostnader
  Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
  Rörelseresultat (EBIT)
  Skatt
  Nettoresultat
  Planenliga avskrivningar ingår med
  Balance Sheet [Mkr]
  Goodwill
  Other intangible assets
  Total non-current assets
  Plant, property and equipment (PP&E)
  Financial fixed assets
  Total fixed assets
  Inventories
  Receivables
  Prepaid expenses
  Other operating current assets
  Cash and cash equivalents
  Total current assets
  Total assets
  Equity capital
  Retained Earnings
  Shardholder equity
  Total non-current liabilites
  Current liabilites
  Current interest bearing liabilities
  Accounts payable
  Accrued expenses and deferred income
  Other operating current liabilities
  Total current liabilities
  Total liabilities
  Total equity and liabilities

  Relativ värdering

  PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
  201720182019201720182019201720182019
  Bolag 1
  Bolag 2
  Bolag 3
  Bolag 4
  Bolag 5
  Genomsnitt

  Antaganden

  Antaganden
  Riskfri ränta%
  Riskpremium%
  Småbolagspremie%
  Levered beta
  Avkastningskrav EK%
  Genomsnittsränta%

  Fritt kassaflöde

  Fritt kassaflöde
  Riskfri ränta201720182019
  Rörelseresultat (EBIT)
  Avskrivningar
  Skatt

  Aktiemarknadspremie

  Riskfri ränta5%6%7%8%9%
  0.72%
  Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

  Information

  Rekommendation
  Risk
  Kurs (SEK) 0.748
  Marknadsvärde (MSEK)
  Antal aktier 59726990
  Free float
  Ticker
  Nästa Rapport
  Hemsida
  Analytiker

  Kursutveckling

  1m3m12m
  SensoDetect-16%70%-23%

  Ägarstruktur

  ÄgarstrukturRöster
  Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
  Avanza Pension10.36%
  Daniel Frisk3.38%
  Johan Granath2.1%
  Johan Möllerström Med Närstående1.96%
  Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.05%
  Lars Gunnarsson1.54%
  Nordnet Pensionsförsäkring8.91%
  Thomas Erik Frithiof Holmgren8.14%
  Tore Robertsson2.79%