Bolagsanalys: Cyxone First North Stockholm

Trippelchans på succé

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-8824000-15434000-35030000-48881000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.4957-0.412-0.9388-0.8439
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.255
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 53988400
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-14%-17%18%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB10.3%
Avanza Pension5.8%
BNY Mellon NA1.9%
C & Son Invest AB1.1%
Christian Pettersson1.3%
Ivar Nordqvist3.7%
JP Morgan Chase Bank NA1.9%
Mango Biotechnology1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring2.8%
Oxy Pharma AB3.3%

Trippelchans på succé

Mangold rekommenderar köp i det läkemedelsutvecklande bolaget Cyxone med
riktkursen 17 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget har stärkt sin ledning och styrelse och har tre projekt som potentiellt kan utvecklas till läkemedel inom RA och MS samt Covid-19. Bolaget söker samarbete för samtliga projekt för vidare studier.

Digert nyhetsflöde väntas

Mangold ser flera anledningar att investera i Cyxone. Finansiering finns på plats och bolaget har förlängt patentet på Rabeximod till 2041. Studier för att ta fram ett läkemedel mot måttlig Covid-19 har inletts. Ett sådant läkemedel kan snabbt nå marknaden, inom 1,5 år. Mangold har i denna analys identifierat att det inte finns något tillfredsställande färdigt läkemedel mot måttlig Covid-19. Detta trots att ett flertal läkemedelsbolag valt att inleda studier med redan godkända RA-läkemedel. Dessa studier riktar främst in sig på svårt sjuka Covid-19-patienter. Vid eventuella positiva fas 2-studier, vilket skulle kunna ske i det tredje kvartalet, kan bolaget kunna ta projektet vidare med ett större läkemedelsbolag i fas 3.

Behov av nya RA -läkemedel

Inom RA bedömer Mangold att Cyxone kan ta en relativt stor andel av marknaden
med Rabeximod. Nuvarande behandlingar är förknippade med biverkningar vilket
lämnar utrymme till förbättrade läkemedel. På RA-marknaden har det också kommit
nya läkemedel som relativt snabbt kapar åt sig betydande marknadsandelar. Mangold bedömer att Cyxone, med en kandidat som har en unik mekanism som och kan
ges i förebyggande syfte, kan ta 10 procent av marknaden och uppnå försäljning
på över 2 miljarder dollar i peak sales. En fas 2b-studie väntas kunna inledas 2021.

T20K kan attrahera partner tidigt

För MS-projektet T20K krävs en omstart då Cyxone vill kunna utveckla ett läkemedel med enklare administreringsform. MS-projektet måste därför genomgå nya
prekliniska studier för att kunna starta fas 1-studier på friska frivilliga patienter. Två nyrekryteringar har genomförts till Cyxone för att ta dessa tidiga studier vidare. Målsättningen är att kunna inleda fas 1-studier under 2022. Potentialen är stor för MS-preparat och ett samarbete i tidig fas är en möjlighet. Mangold har räknat med peak sales för T20K på 3 miljarder dollar.

SOTP visar uppsida

Mangold har valt att värdera Cyxone med en SOTP-värdering där varje projekt
värderas var sig i en DCF-modell. Dessa tre projekt ger sammantaget ett värde
som uppgår till drygt 1 miljard kronor. Med hänsyn tagen till kostnader, kassa och eventuella milestones sätter Mangold riktkurs till 17 kronor. Mangold bedömer att bolaget behöver bocka av några viktiga punkter på vägen där vissa framgångar krävs i de kommande kliniska studierna. Dessa händelser presenteras i appendix längst bak i analysen.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.255
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 53988400
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-14%-17%18%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB10.3%
Avanza Pension5.8%
BNY Mellon NA1.9%
C & Son Invest AB1.1%
Christian Pettersson1.3%
Ivar Nordqvist3.7%
JP Morgan Chase Bank NA1.9%
Mango Biotechnology1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring2.8%
Oxy Pharma AB3.3%

Om bolaget

Cyxone är ett läkemedelsutvecklingsbolag inriktat på autoimmuna sjukdomar. Bolaget har riktat in sig mot sjukdomar som reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS) samt akuta respiratoriska sjukdomstillstånd orsakade av virus. Cyxone har en vision om att utforma sjukdomsmodifierande läkemedel som förbättrar livskvaliteten för patienter. De ska vara lättare att använda än befintliga behandlingar, ge färre och mildare biverkningar samt vara anpassade för en lång behandlingstid. Forskningsportföljen består av tre läkemedelskandidater i klinisk fas. Rabeximod mot RA och Covid-19, för att förhindra utveckling av akut andnödssyndrom, genomgår fas 2-studier. T20K, en ny typ av läkemedel mot MS, behöver genomgå kompletterande prekliniska studier för en ändrad administrationsform. Målsättningen är att licensiera ut dessa projekt till partners. Cyxone grundades 2015 och bolagets aktie är sedan 2016 listade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har för avsikt att byta till Nasdaqs small-cap lista.

Organisation

Cyxone har valt att vara en liten organisation där verksamhet outsourcas till relevant klinisk expertis. Bolagets vd sedan 2020 är Tara Heitner. Hon har över 20 års erfarenhet inom life science med olika ledande befattningar som vd, affärsutvecklingschef och forskare i bioteknik. Hon har disputerat inom kemi på McGill University i Kanada samt har en MBA från Danmarks tekniska universitet (DTU). De senaste åren har Tara Heitner drivit en konsultfirma som gett råd till små bioteknikbolag samt start-ups inom strategi, affärsutveckling och finansiering. Tara Heitner är medgrundare till ett antal start-ups som knoppats av från universitet i Lund och Århus, Danmark. Hon är även vd på deltid i ISD Ummunotech samt att uppdrag finns som styrelsemedlem i Nordic Pharmaceutical Licensing Group och Bainan Biotech.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 4.255
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 53988400
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Cyxone-14%-17%18%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Accequa AB10.3%
Avanza Pension5.8%
BNY Mellon NA1.9%
C & Son Invest AB1.1%
Christian Pettersson1.3%
Ivar Nordqvist3.7%
JP Morgan Chase Bank NA1.9%
Mango Biotechnology1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring2.8%
Oxy Pharma AB3.3%