Bolagsanalys: Dicot Spotlight Stock Market

Mot kliniska studier i högt tempo

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-996000-6358000-13320000-17543000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1272-0.8142-0.8188-0.6135
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-17%-6%-33%

Mot kliniska studier i högt tempo

Dicot, som utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (Libiguin) till ett potensläkemedel, genomför en rad förberedelser inför kommande fas 1-studier. Målsättningen är att dessa ska inledas under mitten av 2022. Toxikologiska studier och en breddad studie med LIB-01 för behandling av erektionssvikt ska genomföras. I tillägg har LIB-01 börjat produceras i industriell form.

Behov av kapital för studier

Att utveckla läkemedel är kostsamt och bolaget har behov av kapital för att kunna genomföra kommande studier. Bolaget kan tillföras ytterligare 17,9 miljoner kronor via teckningsoptioner som pågår under mars. Bolaget ser även behov för ytterligare kapitalanskaffning inom en 12 månaders period.

Stor uppsida vid DCF-värdering

Mangold ser stor potential i Dicot. Resultat från pågående studier kan komma att bli mycket värdehöjande för aktien. Hittills har studier visat positiva resultat. Bolaget har även börjat sondera terrängen för en framtida partner, något som kan komma att bli aktuellt efter det att bolaget fått fram data från fas 1-studien. Mangold har uppdaterat riktkursen som påverkats av tillkommande aktier. Riktkursen sätts till 2,80 kronor, en uppsida på över 170 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-17%-6%-33%

Bolaget i korthet

Dicot utvecklar läkemedel för sexuella dysfunktioner hos män. Dess läkemedelskandidat Libiguin adresserar sjukdomar som erektionsproblem och för tidig utlösning, samt minskad sexlust, vilka är vanligt förekommande globalt. Utvecklingsarbetet drivs genom ett antal konsultbaserade CRO-bolag. Målsättningen är att ta Libiguin fram till fas 2-studier för att därefter söka samarbeten med läkemedelsbolag. Bolaget
listades 2018 på Spotlight Stockmarket.

Dicots verksamhet drivs från Uppsala. Vd för bolaget är Göran Beijer som har lång erfarenhet inom Life Science. Erfarenhet finns från Pharmacia, AstraZeneca och GE Healthcare samt som vd för ett antal bolag som Tamro, Cerbo och Biodisk. Förutom vd består bolaget också av Maria Wanderoy som är COO (Chief Operating
Officer) och har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling, finanschef är Jessica Roxhed och en projektledare för materialinköp Catarina Malmberg. I tillägg finns klinisk expertis genom professor Kerstin Fugl-Meyer från Karolinska Institutet och allmänläkaren Elin Gahm från Uppsala.

Eva Sjökvist Saers är ordförande för Dicot. Hon tillträdde under februari 2021 och kom närmast som vd för APL (Apotek Produktion & Laboratorie). Tidigare har hon varit ordförande för Apotekarsociteten under många år. Hon har bakgrund som apotekare och har tidigare jobbat på Astrazeneca där hon haft ledande befattningar inom forskning och utveckling. Vid sammanslagningen av Astra och Zeneca arbetade Eva bland annat med F&U-relaterade strategier för det nya bolaget. Bakgrunden är en doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet. Hon är även verksam i ett antal life science-bolag som styrelseledamot.

Med i styrelsen sitter grundaren Jarl Wikberg och Lena Söderström. Den senare med lång erfarenhet från ledande positioner i läkemedels- och medicintekniska bolag. Med i styrelsen är även Mikael von Euler, läkare med lång erfarenhet av läkemedelsindustrin och Ebba Florin-Robertsson med erfarenhet från läkemedelsutveckling.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Dicot-17%-6%-33%