Bolagsanalys: Emotra Spotlight Stock Market

Hopp för nedstämda

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-6674000-9282000-6946000-6293000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.685-0.666-0.4955-0.2369
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.4
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 38043599
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Emotra0%-2%233%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.8%
Claes Holmberg1.91%
Elizabeth Kaminski5.13%
Going Places AB1.71%
Jan Emander1.69%
Jonas Wahlén1.68%
Mangold Fondkommission AB1.93%
Mats Rånby1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring1.91%
Örjan Olsson2.16%

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Hopp för nedstämda

Mangold tar upp Emotra till bolagsbevakning. Emotra är ett medicinsktekniskt bolag som utvecklat Edor-metoden som genom att enkelt testa patienters elektriska respons på en serie givna signaler ska kunna bidra till att urskilja riskgruppen för återfall i depression. Kostnader för mental hälsa ökar liksom patienter med depression. Med ett test ska personer i denna riskgrupp kunna identifieras och på så sätt ska detta leda till bättre och säkrare vård samt sänkta kostnader.

Teknikskifte banar väg

Emotra behöver evidens för sin teknik och står i startgroparna för att genomföra studier av Edor-testet med ett antal universitetssjukhus. Marknaden för mental hälsa står inför ett teknikskifte vilket bör göra det lättare för Emotra att vinna mark med sin teknik. Något som även talar för att bolaget ska nå marknaden med Edor är att dess användningsområde utökats för att nå ett bredare patientunderlag. Mangold bedömer att detta väntas attrahera ett stort antal specialistkliniker och sjukhus.

Hög risk – stor uppsida

Mangold har tagit hänsyn till att risken i Emotra är hög. Dels för att bolaget gör en omstart och på så vis får börja om med nya studier dels för att tekniken inte får det tänkta genomslag den har potential för. Bolagets värde har därför riskjusterats och en hög diskonteringsränta använts. För att få fram ett motiverat värde på bolaget har en DCF-modell använts som resulterat i ett motiverat värde på 1,34 kronor. Det motsvarar en uppsida på drygt 170 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.4
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 38043599
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Emotra0%-2%233%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.8%
Claes Holmberg1.91%
Elizabeth Kaminski5.13%
Going Places AB1.71%
Jan Emander1.69%
Jonas Wahlén1.68%
Mangold Fondkommission AB1.93%
Mats Rånby1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring1.91%
Örjan Olsson2.16%

Emotra är ett medicintekniskt bolag som utvecklat ett instrument och en testmetod,Edor, som identifierar hyporeaktiva patienter, vilka har högre risk för svårbehandlad depression och återfall i sjukdomen. Inom den psykiatriska vården utgör depression ett stort problem och det saknas objektiva diagnostiska markörer som ger information för indelning i högre eller lägre risk för återfall i depression. Edor kan identifiera riskgrupp med förhöjd risk för återfall i depression oberoende av ett antal faktorer som intervjuverktyg, ålder, kön, språk och kultur vilket är unikt. Några konkurrerande tekniker finns inte godkända på marknaden vilket ger bolaget goda möjligheter attrahera sjukhus och specialistkliniker. Emotra har valt att rikta in sig på patientgruppen, hyporeaktiva som identifieras med Edor. Denna patientgrupp
är densamma som har ökad risk för självmord. Förbättrad diagnostik med hjälp av
Edor-testet skulle kunna leda till bättre och säkrare vård samt stora kostnadsbesparingar för samhället. Hälso- och sjukvården är konservativ och nya innovationer behöver evidens för att få acceptans. Ett viktigt steg i bolagets utveckling blir därför kommande studier kring återfall i depression samt samarbeten. Emotra har som målsättning att påbörja en klinisk studie under 2020 vilket bolaget har tagit in kapital för att kunna genomföra. Bolaget har sin hemvist i Astrazenecas inkubator BioVentureHub i Mölndal. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2013.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.4
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 38043599
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Emotra0%-2%233%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.8%
Claes Holmberg1.91%
Elizabeth Kaminski5.13%
Going Places AB1.71%
Jan Emander1.69%
Jonas Wahlén1.68%
Mangold Fondkommission AB1.93%
Mats Rånby1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring1.91%
Örjan Olsson2.16%