Bolagsanalys: Enersize First North Stockholm

Medvind i tryckluft

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-3178012.1601208-14222940.433031-11449273.461654-25303670.866353
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.11471576032226-0.61160641993958-0.57647122706767-0.83511504473684
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.26
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 172018132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize-9%-24%-62%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Bank AB2.6%
Avanza Bank AB2.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.1%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2.8%
Loudspring 19.3%
Mare Invest AB1.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.1%
Rausanne OY1.3%
Rausanne OY1.3%
Shalaby Wisam1.1%
Shalaby Wisam1.1%
SWB Corporate Action2.9%
SWB Corporate Action2.9%

Uppdatering - Medvind i tryckluft

Enersize, ett bolag inom industriservice, ska förbättra och effektivisera industriella
tryckluftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Marknaden för
tryckluftskompressorer växer med fem procent varje år. Trots detta är underhållet ofta bristfälligt på grund av okunskap. Samtidigt vill allt fler röra sig i en mer hållbar riktning varav underhåll av tryckluftssystems kan bidra till minskade CO2 utsläpp.
Dessa faktorer skapar en efterfrågan på produkter som Enersize.

Bolaget har under första halvåret 2020 avsevärt förbättrat sitt resultat jämfört med samma period föregående år. Omsättningen har påverkats negativt av
pandemin. Omsättningen har fallit till cirka 90 000 euro från cirka 217 000 euro. Bolaget har trots motvind förbättrat sitt resultat vilket uppgick till -705 105 (-961 411) euro. Detta till följd av effektiviseringar i administration och minskade
personalkostnader.

Pandemin inte enbart negativt

Pandemin har liksom för många andra företag inneburit försämrad försäljning för Enersize. Bolaget märker av ett fortsatt högt intresse för dess produkter
men många bolag har haft inköpsstopp eller inte kunnat ta emot externa tekniker. Beställningar som genomförts i början av året har fått sättas på paus och således inte fakturerats. Efterhand som att allt fler öppnar upp kommer Enersizes försäljningssiffror återhämta
sig. Det är först i slutet av året som större
förändringar i försäljningen väntas kunna ske. Enersize kan även rida på vågen av kostnadsbesparingsprogram som många bolag infört och planerar att behålla.
Enligt Enersize själva är besparingspotentialen som grundar sig i bristfälligt underhåll av tryckluftssystem stor. Bolag kan bespara uppemot 30–50 procent och återbetalningstiden är ofta kort, endast ett par månader.

Bolaget ställer om sin affärsmodell

Enersize väljer att centralisera och effektivisera bolaget i deras omställning mot en förändrad försäljningsstrategi. Detta innebär att Göteborgskontoret läggs ner och att all verksamhet samlas i Lund. Bolaget ställer om till försäljning av mjukvara vilket kommer resultera i återkommande intäkter (SaaS). Enersize står således för kunskap och mjukvara medan partners bär affärsansvaret och den direkta
kontakten med kunden. Denna strategi gör att Enersize lösning enkelt kan skalas upp. Enersize arbetar nu på att utveckla sin partnersmodell.

Ny finansiering bidrar till bolagsexpansion

Enersize har under andra kvartalet 2020 genomfört en garanterad emission som tecknades till 225 procent. Den här tillför bolaget 20,7 miljoner kronor
före emissionskostnader. Bolaget har även tillförs 260 000 kronor före emissionskostnader från nyttjande av teckningsoptioner utgivna vid företrädesemissionen
2019. Bolaget ämnar använda detta kapital för att utveckla sin försäljning samt ta sig in på nya marknader men även för att stärka och utvecklas
dess mjukvarusystem samt dess intellektuella rättigheter. Således är kapitalet avsett för att fullgöra bolagets tillväxtplaner. Fortsättningsvis har bolaget betalat av långfristiga skulder vilket skapar flexibilitet i dess kapitalstruktur.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.26
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 172018132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize-9%-24%-62%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Bank AB2.6%
Avanza Bank AB2.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.1%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2.8%
Loudspring 19.3%
Mare Invest AB1.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.1%
Rausanne OY1.3%
Rausanne OY1.3%
Shalaby Wisam1.1%
Shalaby Wisam1.1%
SWB Corporate Action2.9%
SWB Corporate Action2.9%

Kort om bolaget

Enersize är ett finskt bolag som grundades 2010 och listades 2017 på Nasdaq Stockholm First North. Under det sista kvartalet 2019 slutfördes en företrädesemission och en riktad emission som tillförde bolaget 42,5 miljoner kronor.

Enersize affärside är att erbjuda framför allt tillverkningsindustrin effektivisering i tryckluftssystem oberoende av hårdvaruleverantör. Effektiviseringarna innebär ekonomiska besparingar, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad hållbarhetsredovisning. Målet för Enersize är att bli den marknadsledande aktören som leder och formar utvecklingen inom effektivare tryckluftsystem till industrin.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.26
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 172018132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize-9%-24%-62%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Bank AB2.6%
Avanza Bank AB2.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.1%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Blaiseholmen Investment Group Equity AB1.6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2.8%
Loudspring 19.3%
Mare Invest AB1.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.1%
Rausanne OY1.3%
Rausanne OY1.3%
Shalaby Wisam1.1%
Shalaby Wisam1.1%
SWB Corporate Action2.9%
SWB Corporate Action2.9%