Bolagsanalys: Enersize First North Stockholm

Högtryck i tryckluft

Högtryck i tryckluft

Mangold inleder bevakning av industriserviceföretaget Enersize med rekommendationen Köp och en riktkurs på 2,00 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Det betyder att Enersize-aktien har uppsida på sex gånger den senaste börskursen på 0,33 kronor per aktie. Enersize har en unik möjlighet att ta ledningen på marknaden för effektivisering av tryckluft till industrin. Med en gigantisk obearbetad marknad för effektiviseringar av tryckluftssystem ser vi en stor potential för Enersize att växa till lönsamhet under de närmaste åren.

Stora besparingar för industrin

Det unika med att sälja tryckluftstjänster till industriföretag är att det i många fall innebär en snabb besparing för kunden. Denna win-win situation gör att det är rimligt att räkna med att tjänsterna säljer extra lätt. Med en ny försäljningsorganisation ska Enersize lyckas ta de första större stegen mot en omsättning som ger lönsamhet. Dessutom föreligger en positiv konjunkturell situation för Enersize där kunder i sämre tider är mer benägna att spara och se över kostnader vilket underlättar bolagets försäljning av produkter och tjänster. Att både kunden och Enersize samtidigt bidrar till en bättre miljö är en ytterligare viktig framgångsfaktor.

Tillväxtpotential utöver det vanliga

I vårt base case räknar vi med att Enersize kommer att omsätta drygt 160 miljoner kronor år 2024. Med en förväntad bruttomarginal på 60 procent konkluderar vi att Enersize har potential att växa intjäningen till 0,35 kronor per aktie. Med ett DCF värde på 2,00 kronor och mycket låga multiplar ser vi ett gott utrymme till uppvärdering allteftersom Enersize bokar nya uppdrag. Härvidlag kommer annonseringar av nya större kontrakt att bli viktiga som katalysatorer för Enersize-aktien.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-3178012.1601208-14222940.433031-11449273.461654-25303670.866353
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.11471576032226-0.61160641993958-0.57647122706767-0.83511504473684
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.3195
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 71480619
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize6%-41%-66%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Formue Nord Markedsneutral A/S3.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4.3%
Goran Rajkovic1.6%
Kivla Oy1.2%
Loudspring 18.9%
Mare Invest AB2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.3%
Sami Mykkänen1.8%
Thorkel Investments Oyj2.1%

Högtryck i tryckluft

Mangold inleder bevakning av industriserviceföretaget Enersize med rekommendationen Köp och en riktkurs på 2,00 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv.

Det betyder att Enersize-aktien har en uppsida på sex gånger den senaste börskursen på 0,33 kronor per aktie.
Vi förväntar oss att Enersize under 2020-21 kommer att bygga upp ett högtryck av nya affärer inom industriella tryckluftssystem. Grunden är lagd för tillväxt med
en ny inriktning för Enersize under ledning av vd Anders Sjögren. Bolaget är nu mer effektivt och disciplinerat i sin bearbetning av kunderna.

En gigantisk obearbetad marknad

Industriell tryckluft utgör omkring 10 procent av global industriell energikonsumtion enligt flera analysfirmor. Tryckluft är identifierat som ett av de minst effektiva systemen i tillverkningsindustrin. Besparingspotentialen anges ofta till ungefär
30 procent. Enersize styrelse har gjort bedömningen att den totala globala besparingspotentialen
i industriella tryckluftsystem uppgår till så mycket som 20 miljarder euro. Det är således en gigantiskt stor obearbetad marknad som kan öppna sig de närmaste åren för Enersize produkter och tjänster. Marknaden för industriella trycklyftsystem förväntas således växa kraftigt framöver. Enersize har “first mover advantage” på denna marknad, bland annat genom det förvärvade LEAQS som är väldens största mjukvaruplattform för övervakning av industriella
tryckluftssystem.

Effektivare tryckluft en win-win affär

En större industriell kund som beställer hela Enersize erbjudande kan komma att betala allt från knappt en miljon och uppåt för läckagesökning, reparation,
produkter, optimering och installation samt dessutom en licensavgift på några hundra tusen kronor. Den initiala besparingen som kunden kan göra är många gånger betydligt större än själva investeringen. Detta skapar en klassisk win-win situation där Enersize tjänster kommer att vara relativt lättsålda. Dock handlar det
fortfarande om att kunna få access till kunden för att kunna demonstrera besparingspotentialen.

Enersize-aktien alltför lågt värderad

Med ett enterprise value på knappt 30 miljoner kronor krävs det inte mycket av en försäljningsökning för att det ska vara uppenbart hur lågt värderad Enersize-
aktien är. EV/Försäljning för 2021-22 är 1,8x respektive 0,5x. År 2022, enligt våra prognoser, värderas rörelsevinsten skuldjusterat till dryga 2x. Med vårt vinstscenario i base case är P/E-talet i slutet av prognosperioden under 1x. Alla dessa nyckeltal är såklart helt extrema och alldeles för låga. Vi tycker med andra ord att Enersize-aktien erbjuder en mycket intressant risk-reward situation. Uppsidan är mycket stor (se värdering för DCF-värdering på 2,00 kronor per aktie) och nedsidan mer begränsad.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.3195
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 71480619
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize6%-41%-66%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Formue Nord Markedsneutral A/S3.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4.3%
Goran Rajkovic1.6%
Kivla Oy1.2%
Loudspring 18.9%
Mare Invest AB2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.3%
Sami Mykkänen1.8%
Thorkel Investments Oyj2.1%

Pionjär inom tryckluftsystem

Enersize är ett finskt bolag som grundades 2010 och listades 2017 på Nasdaq Stockholm First North. Under det sista kvartalet 2019 slutfördes en företrädesemission och en riktad emission som tillförde bolaget 42,5 miljoner kronor.

Enersize affärside är att erbjuda framför allt tillverkningsindustrin effektivisering i tryckluftssystem oberoende av hårdvaruleverantör. Effektiviseringarna innebär ekonomiska besparingar, minskade koldioxidutsläpp och förbättrad hållbarhetsredovisning. Målet för Enersize är att bli den marknadsledande aktören som leder och formar utvecklingen inom effektivare tryckluftsystem till industrin.

Bolaget arbetar med ett högteknologiskt och effektivt koncept för mätning och övervakning av tryckluftsystem. Grunden i affärsmodellen är försäljning av mjukvaru-abonnemang i form av SaaS/molntjänster (Software as a Service/cloud
services). Till detta erbjuder Enersize även nyckelfärdiga installationslösningar med IoT (Internet of Things) mätsystem speciellt anpassat för tryckluft. Ett typiskt projekt kan omfatta installation, driftsättning, effektivisering och övervakning.

Kunder och marknader

Bolagets huvudsakliga marknad och fokus är den nordiska marknaden, följt av övriga europeiska marknader. Därutöver gör bolaget affärer i Kina, ett industriland med ett stort behov av energibesparande system. Här är samtidigt miljönyttan stor då Kina är starkt beroende av kolbaserad energiproduktion. I Norden arbetar Enersize både med direktförsäljning och genom den lokala partners
Momentum Industrial AB. På övriga europeiska marknader samt på den kinesiska marknaden arbetar bolaget genom olika lokala partners. Typiska större slutkunder för Enersize produkter och tjänster är mellanstora och större industriföretag såsom SKF, Scania, SCA och sydkoreanska Hankook.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.3195
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 71480619
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Enersize6%-41%-66%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Formue Nord Markedsneutral A/S3.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension4.3%
Goran Rajkovic1.6%
Kivla Oy1.2%
Loudspring 18.9%
Mare Invest AB2.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.3%
Sami Mykkänen1.8%
Thorkel Investments Oyj2.1%