Bolagsanalys: Eurobattery Minerals Nordic MTF

Störst på gröna mineraler

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-2554000-886000-3401000-11624000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0428-0.0148-0.0138-1.218
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 38.5
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 9694694
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Eurobattery Minerals-9%-8%111%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Andrew Randall8.7%
Avanza Pension3.4%
Daniel Eddington6.7%
Faviol AB3.1%
He Shin Kim3.7%
JPMP Konsult AB3%
Kimberly Wrixon6.7%
Marbury Ridge Ltd11.1%
Swedbank Försäkring3.3%
Ulex Recursos S.L.11.8%

Störst på gröna mineraler

Mangold uppdaterar Eurobattery Minerals analysen med rekommendationen Köp och en riktkurs på 100 kronor per aktie på medellång sikt. Vi ser förvärvet av
finländska gruvtillgången Hautalampi som strategisk riktigt och att det stärker Eurobattery Minerals i strategin att bli störst på gröna metaller till batteriindustrin.

Hautalampi adderar värde

Genom förvärvet av gruvtillgångarna i Hautalampi har Eurobattery Minerals tagit ett viktigt steg i bolagets strategi mot att bli den ledande leverantören av gröna
mineraler till den europeiska batteriindustrin. Beslutade mångmiljardinvesteringar med statlig hjälp i batterikapacitet i europeisk fordonsindustri är en vital del i caset för Eurobattery Minerals.

Utbudet av gröna mineraler är litet i dagsläget och räcker inte för den efterfrågan som med säkerhet kommer från elbilsmarknaden. Resultatet av detta kommer att bli premiumpriser för gröna mineraler från gruvbolag som har uppnått rätt certifiering.
I Hautalampi kommer därmed Eurobattery Minerals att erhålla höga premier på sin koboltsulfit vilket adderar värde för bolaget.

Elbilsmarknad i kraftig tillväxt

Elbilsmarknaden i Europa förväntas explodera under de kommande decennierna med en tillväxt från 500 000 fordon 2019 till över 12 miljoner 2040. Eurobattery Minerals har som huvudfokus att förse den europeiska bilindustrins batteritillverkare med hållbara och etiska mineraler. Flera biltillverkare har nu börjat investera i batterikapacitet och kraven är satta efter höga
miljöstandarder. Det innebär att de ingående mineralerna i batteritillverkningen måste uppfylla samma höga miljökrav.

Särskilt spännande blir det när vi tittat på vad varje biltillverkare har för planer för nya modeller av elbilar. Mellan 2019 och 2021 planeras mer än en dubblering av antalet modeller av elfordon, från cirka 100 till över 200 stycken nya elbilmodeller.
Det är framförallt Volkswagen, PSA, Toyota, Daimler och BMW som står för de stora ökningarna. Vi kan alltså konstatera att världens biltillverkare, med de tyska tillverkarna i spetsen, på allvar nu byter ut sina modellprogram till hybrider och elbilar.

Värdering och värdedrivare

Eurobattery Minerals-aktien är en intressant investering. Det är en hög risk precis som för andra gruvprojekt i samma utvecklingsfas. Mangold har tagit höjd för denna risk och bedömer ändå att aktien har en mycket stor uppsida. Med en DCF värdering på 100 kronor och ett värderingsspann på 35 till 260 kronor per aktie
kan vi konstatera att aktien är undervärderad.
Viktiga värdedrivare för aktien kommer att vara överenskommelser om finansiering samt de faktiska första spadtagen vad gäller investeringar för att öppna upp
inför start av produktion i de båda gruvorna. Vi kan förvänta oss en hel del nyheter på denna front under 2020-21.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 38.5
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 9694694
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Eurobattery Minerals-9%-8%111%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Andrew Randall8.7%
Avanza Pension3.4%
Daniel Eddington6.7%
Faviol AB3.1%
He Shin Kim3.7%
JPMP Konsult AB3%
Kimberly Wrixon6.7%
Marbury Ridge Ltd11.1%
Swedbank Försäkring3.3%
Ulex Recursos S.L.11.8%

Ett gruvbolag med fokus på hållbarhet

Eurobattery Minerals (före detta Orezone) är ett gruvutvecklingsbolag vars vision är att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska och spårbara batterimineraler till elfordonsindustrin. Detta ska uppnås genom att vara grunden i värdekedjan som
går från batterimineraler till batteritillverkning och slutligen till elfordonstillverkning. Eurobattery Minerals är ett grönt gruvbolag som strävar efter att hålla högsta möjliga miljöstandard samt att ta socialt ansvar i verksamheten.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 38.5
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 9694694
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Eurobattery Minerals-9%-8%111%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Andrew Randall8.7%
Avanza Pension3.4%
Daniel Eddington6.7%
Faviol AB3.1%
He Shin Kim3.7%
JPMP Konsult AB3%
Kimberly Wrixon6.7%
Marbury Ridge Ltd11.1%
Swedbank Försäkring3.3%
Ulex Recursos S.L.11.8%