Bolagsanalys: Game Chest

Spelbolag kan överraska

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-64000-2790000-4553000-2189000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0155-0.3967-0.4955-0.4549
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Game Chest Group-14%133%297%

Spelbolag kan överraska

Mangold inleder bevakning av Game Chest med rekommenda􀦞 onen
Köp och riktkursen 17,70 kronor på 12 månaders sikt. Game Chest är ett
spelutvecklingsbolag med bred produktportfölj inom gaming och e-sport.
Bolagets huvudsegment består till största del av olika spelplattformar med
abonnemangstjänster. Spelare kan prenumerera på spelutskick av okänd
karaktär och på så sätt få chans till dyra kvalitetsspel till rabatterat pris. Game Chest äger även en spelstudio, en digital marknadsplats för biljettförsäljning till e-sportevenemang samt ett flertal mindre plattformar för annonsförsäljning. Mangold tror att Game Chest, med sina unika spelplattformar och diversifierade erbjudanden har bra möjlighet a􀂂 expandera på den växande
marknaden för gaming.

Hög försäljningstillväxt väntas

Den globala spelmarknaden värderades 2020 till 174,9 miljarder dollar och
väntas växa med en årlig tillväxt (CAGR) om 9,3 procent till 2023. Möjligheterna
för att endast ta en mikroandel av den marknaden är således stor. Mangold
räknar med en försäljningstillväxt för bolaget om 150 procent för 2021 med
stöd av främst spelplattformarna. I takt med e-sportsevenemang åter kan bli
aktuellt kan även bolagets digitala marknadsplats för esport-biljettförsäljning
få ett försäljningslyft.

Basscenario med stor uppsida

Mangold bedömer att Game Chest kommer att visa vinst 2021. Bolaget
väntas öka sin försäljning i takt med att det tar marknadsandelar och över tid
gör kostnadsbesparingar. Mangold har valt att värdera Game Chest med en
DCF-modell. Basscenariot från modellen ger en riktkurs på 17,70 kronor och
en uppsida om 150 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Game Chest Group-14%133%297%

Kort om bolaget

Game Chest är ett spelutvecklingsbolag med verksamhet inom gaming och
e-sport. Bolaget grundades 2017 med digitala plattformar inom speldistribution
och erbjuder spelintresserade en möjlighet a􀂂 köpa externa speltitlar eller ta del av plattformens abonnemangstjänst.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Game Chest Group-14%133%297%