Bolagsanalys: Gigger Group Spotlight Stock Market

Mindre jobbigt med jobb

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-9113000694000-2045000-12515000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.13240.0087-0.0287-0.1504
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.125
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 83678468
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Gigger B119%231%335%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Bergström24.26%
Avanza Pension2.13%
Bo Ljungkvist1.72%
Derm Invest AB2.46%
Idriz Shala0.72%
Nils Willart11.98%
Nordnet Pensionsförsäkring0.85%
Sofia Bergström13.11%
Thai Nguyen0.99%
Thomas Söderberg1.55%

Mindre jobbigt med jobb

Mangold inleder bevakning av Gigger Group (“Gigger”) med rekommendadationen
Köp och en riktkurs på 4,50 kronor per aktie på tolv månaders sikt.
Gigger är ett plattformsföretag som tillhandahåller en helhetstjänst
inom anställningshantering för företag och egenanställda. Plattformen är
en automatiserad digital blandning av bemannings-, rekryterings-, och
egenanställningsföretag som hjälper såväl arbetsgivaren som tagaren.
Plattformen har ett brett utbud av tjänster som kulminerar i en skalbar
affärsmodell med återkommande intäkter. Intäkterna väntas öka i samband
med att tjänsterna utvecklas. Gigger utökade sin plattformsportfölj genom
förvärvet av influencerbolaget Collabs tidigare under 2021. Under 2020
ökade bolagets omsättning med 90 procent. Mangold räknar med att den
höga tillväxttakten fortsätter, drivet av strukturella marknadsförändringar,
förvärv och expansion internationellt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.125
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 83678468
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Gigger B119%231%335%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Bergström24.26%
Avanza Pension2.13%
Bo Ljungkvist1.72%
Derm Invest AB2.46%
Idriz Shala0.72%
Nils Willart11.98%
Nordnet Pensionsförsäkring0.85%
Sofia Bergström13.11%
Thai Nguyen0.99%
Thomas Söderberg1.55%

Bolaget i korthet

Gigger Group (“Gigger”) bildades 2015 som ett entreprenörsdrivet bolag med
Claes Persson som vd, han är även bolagets största ägare. Styrelseordförande
i Gigger Group är Anders Bruzelius. Bolaget har sedan sommaren 2020
varit noterat på Spotlight Stock Market under namnet Gigger Group. Gigger
erbjuder en digital plattform för hanteringen av korttids- och egenanställda,
även kallade ”giggers.” Plattformen riktar sig till både företag och privatpersoner genom att erbjuda en helhetslösning för hela anställningen, för båda parters räkning, till en konkurrenskraftig avgift. I mars 2021 förvärvade gruppen influencermarketingbolaget Collabs och antalet anställda uppgår 17 personer.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.125
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 83678468
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Gigger B119%231%335%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Bergström24.26%
Avanza Pension2.13%
Bo Ljungkvist1.72%
Derm Invest AB2.46%
Idriz Shala0.72%
Nils Willart11.98%
Nordnet Pensionsförsäkring0.85%
Sofia Bergström13.11%
Thai Nguyen0.99%
Thomas Söderberg1.55%