Bolagsanalys: Hoodin

En kompass i informationsdjungeln

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-1099000-4274000-5561000-8147000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0945-0.3608-0.4776-0.4916
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-15%37%-37%

Stark försäljningstillväxt väntas 2021

Hoodins omsättning minskade för året 2020, samtidigt som den ökade med 27
procent i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Bolaget påvisar positivt
momentum i nya slutna avtal i slutet av 2020, och i början av 2021 kommunicerade
bolaget att de slutit avtal med sju nya partners inom medicinteknik, med första
partneravtal på både spanska och afrikanska marknaden. Utöver detta har
expansion till Storbritannien och Irland givit utdelning med två partnerskap efter kort tid. Hoodins möjlighet till kontinuerligt ökande tillväxt är mycket hög givet marknadens efterfråga, men också i samband med EU:s nya regulatoriska krav på läkemedels-och medicinteknikbolag (MDR 2020) med slutdatum i maj.

Användarvänlighet i fokus

I den senaste versionen av Hoodins plattform erbjuder bolaget tjänster som
innefattar informationsbevakning dygnet runt, personifiering i layout, samt
filtrering av data och informationsdelning. Bolagets plattform har utvecklas
till att bli ännu mer användarvänlig och dynamisk, och framgent avser ökade
investeringar ge stöd för att maximera kundnöjdhet. Genom högre kundnöjdhet
ökar sannolikheten för fortsatt prenumeration på Hoodins plattform, vilket i sin
tur ökar licensintäkterna.

Unik plattform som möter efterfråga

Hoodin vill ge sina användare möjlighet till proaktivt informationsintag istället
för reaktivt. Idag uppskattas ett medelstort företag förlora 170 000 timmar årligen på manuell inhämtning och hantering av information, och marknaden för mediaövervakning spås växa med 14 procent årligen mellan 2018 och 2027. Hoodins
differentiering gentemot andra aktörer bygger på att bevakningen kan göras med
industri- och behovsanpassade inställningar. Konkurrerande tjänster baserar
bevakningen på hur söktjänster, som till exempel Google, indexerar den eftersökta
informationen som nyhetskällor, vilket automatiskt ger bortfall av information
som kan anses relevant. Denna information kan Hoodins tjänst istället fånga upp.

Lovande start i Storbritannien och Irland

Nicholas Well rekryterades till Hoodin för att positionera bolaget i Storbritannien och Irland. I februari 2021 kommunicerade bolaget att det ingått partnerskap med Bluefinch Medical och MedicPro, två bolag verksamma inom medicinteknik och läkemedel. Detta vittnar om effektiv kundanskaffning vilket talar för att bolaget kan nå upp till de 600 potentiella kunder de har lokaliserat inom medicinteknik och läkemedel, vilket i sin tur skulle innebära inkrementella intäkter om 9,3 miljoner kronor givet ett fulltecknat årsabonnemang.

DCF-värdering visar fortsatt på uppsida

Mangold har använt sig av en DCF-värdering av Hoodin och ett avkastningskrav
på 14 procent. Riktkursen har satts till 10,70 kronor, en uppsida på cirka 85
procent mot dagens kurs. Försäljningstillväxt som triggas av bolagets expansion
och regelverket MDR 2020, samt ökad marknadsefterfråga, ligger till grund för
den motiverade kursen.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-15%37%-37%

Kort om bolaget

Hoodin har utvecklat en webbaserad mjukvara vars uppdrag är att förenkla
och effektivisera företags och organisationers interaktion med digitalt innehåll. Den digitala plattformen utför automatisk bevakning och inhämtning av innehåll, som nyheter, social media och databaser. Innehållet kan enkelt hanteras och användas antingen internt eller externt. Tid, energi och kostnader kan därmed omdirigeras till andra viktiga uppgifter. Hoodins mål är att förenkla och effektivisera hur företag och organisationer bevakar och skapar värde av digitalt innehåll. Bolaget har funnits sedan 2012 men det var först 2016 som plattformen var tillräckligt mogen för att tas till marknaden. Sedan 2018 är Hoodins aktie listad på Spotlight Stock Market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-15%37%-37%