Bolagsanalys: Hoodin

Vinden vänder

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-1099000-4274000-5561000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0945-0.3608-0.4776
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-2%-19%-45%

Uppdatering

Mangold upprepar rekommendationen Köp och en riktkurs
på 10,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt för Hoodin. Detta ger en uppsida på cirka 150 procent. Mangold anser att Hoodin-aktien är en bra investeringsmöjlighet då bolaget har potential att växa avsevärt på marknaden för digital informationsinhämtning samt ha fördel av de regulatoriska EU-krav inom läkemedelsbranschen som förväntas träda i kraft våren 2021.

Försäljning tar fart 2021

Hoodin erbjuder lösningar för flera olika typer av branscher, där medicinteknik och läkemedelsbranschen är extra intressant. Inom EU införs regulatoriska krav
2021 på dessa branscher där bolagen behöver bevaka publiciteten kring sina
produkter. Uppskattat antal potentiella kunder för Hoodin i det här segmentet
uppgår till 80 000. Hoodins försäljning väntas ta fart i och med att kraven träder i kraft och bolaget bedöms kunna ta marknadsandelar.

Strategibyte bakom lägre resultat

Hoodins omsättning har under tredje kvartalet minskat till nästan 200 000 kronor från drygt 550 000 kronor samma period föregående år. Även rörelseresultatet försämrades, till en förlust på 1,7 miljoner kronor från föregående års förlust om 0,97 miljoner. Flera faktorer ligger till grund för den här utvecklingen.
Hoodin har under 2020 avvecklat projekt som en intäktskälla, vilket generar ett
intäktstapp i förhållande till samma period föregående år. Övergången till enbart
licensförsäljning skapar inte enbart återkommande intäkter men bidrar även med
en skalbarhet.

Det grundar sig även i Hoodins intäktsmodell (Software-as-a-Service (SaaS)) där
licenser betalas löpande. Dessutom erbjuder bolaget en testperiod om 14 dagar
med möjligheten att påbörja användandet av plattformen vid ett senare tillfälle än direkt efter testperiodens slut. Intäkter registreras i detta fall i samband med att kunden går över till en betald licens. Även kostnaderna har ökat något, främst som en följd av investeringar i plattformen, ökade marknadsaktiviteter och utveckling av en kostnadseffektivare leverans av bolagets mjukvara.

Regeländringen MDR kommer att ske 2021

Hoodin ser det som ytterst osannolikt att det kommer ske något ytterligare
framflyttande eller någon avsevärd ändring gällande regeländringen
MDR, vilken kräver att läkemedels- och medicinteknikbolag måste bevaka vad som omnämns kring deras produkter (post market surveillance). I våras höjdes många röster i branschen för en framflyttning av regelinförandet. Under hösten har många istället påbörjat arbetet för de anpassningar som behövs göras.

Efterfrågan gror

Hoodin har under den senare delen av tredje kvartalet sett en positiv trend i
efterfrågan. Bolaget har fått ett bättre gensvar från kunder och avsevärt
ökade inbound leads; kunder och potentiella partners som kontaktar
bolaget med avsikt att teckna licens eller testa plattformen för eventuellt samarbete. Efterfrågan drivs främst av bolag inom medicinteknik och läkemedel då dessa kommer påverkas av det nya regelverket. Detta har sänkt kostnaden per vunnen kund och såld licens. Hoodin söker nu personal inom sälj- och affärsutveckling för att fortsätta sin tillväxtresa.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-2%-19%-45%

Kort on bolaget

Hoodin har utvecklat en webbaserad mjukvara vars uppdrag är att förenkla
och effektivisera företags och organisationers interaktion med digitalt innehåll. Den digitala plattformen utför automatisk bevakning och inhämtning av innehåll, som nyheter, social media och databaser. Innehållet kan enkelt hanteras och användas antingen internt eller externt. Tid, energi och kostnader kan därmed omdirigeras till andra viktiga uppgifter. Hoodins mål är att förenkla och effektivisera hur företag och organisationer bevakar och skapar värde av digitalt innehåll. Bolaget har funnits sedan 2012 men det var först 2016 som plattformen var tillräckligt mogen för att tas till marknaden. Sedan 2018 är Hoodins aktie listad på Spotlight Stock Market.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Hoodin-2%-19%-45%