Bolagsanalys: Inhalation Sciences Sweden

Starkt trots Covid-19

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-5121000-6567000-11781000-7896000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.6224-0.7706-1.3786-0.5041
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Inhalation Sciences-6%6%44%

Starkt trots Covid-19

Ett starkt första kvartal för Inhalation Sciences följdes upp av ett mer dämpat andra kvartal påverkat av pandemin. Omsättningen uppgick till 2,4 miljoner kronor vilket var lägre än vår prognos på 5 miljoner kronor. Anledningen är Covid-19 och att det har varit svårare att träffa kunder. Totalt sett för det första halvåret uppgick intäkterna till 8,2 miljoner kronor vilket kan jämföras med samma period i fjol då det uppgick till 3,4 miljoner kronor. En ökning med över 140 procent.

Bolaget har under pandemin valt att lägga resurser på annat håll. Nya kontraktsforskningsuppdrag (CRO) har tillkommit samt att arbete lagts på dokumentation för kliniska studier, ett arbete som väntas fortgå året ut. I takt med en mer normal marknadssituation väntar sig bolaget kunna planera för utökade resurser inom marknad och försäljning.

Under det andra kvartalet avyttrades innehavet i Ziccum till 21,2 miljoner kronor vilket vi tog upp i samband med tidigare uppdatering. En vinst har redovisats i det andra kvartalet på 20,7 miljoner kronor. Det här stärker bolagets finanser. ISAB har också valt att amortera av tidigare upptagna lån på 12,5 miljoner kronor. Mangold står fast vid att bolaget ska nå ett positivt rörelseresultat under 2021. Under kvartalet uppgick rörelseförlusten till 3,8 miljoner kronor.

Ett distributionsavtal har tecknats med TSE Systems (tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier). Detta avtal löper till och med 2022 och innefattar köp av minst tre Preciseinhale-system. Ett av dessa ska levereras under 2020 och övriga 2021. Ordervärdet beräknas uppgå till 3 miljoner kronor.

Under andra kvartalet har bolaget fått ett patent godkänt utan begränsningar i Europa. Detta patent har tidigare fått godkännande både i USA och Kina. Patentet ger möjlighet att se hur läkemedelssubstanser eller luftföroreningar påverkar specifika delar av lungorna. Det anses ha hög relevans för läkemedelsbolag och akademiska institutioner som bedriver lungforskning.

Viss förskjutning i prognoserna

Mangold väljer att skjuta fram sina prognoser då försäljningsmöjligheterna försvårats under pandemin. Detta innebär att vi spår att bolaget väntas gå med vinst 2021 vilket skiljer sig från vår tidigare uppdatering då vi antog vinst under 2020. Prognoserna bygger på att bolaget ska nå 10 procents marknadsandel av den adresserbara marknaden på 7,7 miljarder kronor. I slutet av prognosperioden räknar vi med att bolaget sålt upp mot 250 system.

Högre DCF-värde

Mangold värderar bolaget utifrån en diskonterad DCF-modell. I ett bassecenario
uppgår det motiverade värdet till 18,90 kronor per aktie. Mangold sätter riktkursen till 19 kronor. Det ger en uppsida i aktien på runt 70 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Inhalation Sciences-6%6%44%

Bolaget i korthet

Inhalation Sciences har utvecklat Preciseinhale, ett system för utveckling av nya inhalerbara läkemedelsterapier. Detta system kan mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Bolaget grundades 2005 av Per Gerde som är doktor och docent vid Karolinska Institutet. Preciseinhale är framtagen för forskning inom preklinik och utvecklas för att även kunna användas inom klinisk forskning. Inhalation Sciences har lyckats bra med att bearbeta ledande opinionsbildare i branschen. Bolaget har på kort tid knutit till sig en rad välrenommerade kunder inom forskning och läkemedelsutveckling.

Bakgrund

Idéen till Inhalation Sciences har tagits fram av forskaren Per Gerde under 90-talet på ett institut i New Mexico, Lovelace Respiratory Research Institute. Det fanns då inga tillgängliga system för att kunna validera de teorier som Per Gerde avsåg att pröva. Detta ledde till framväxten av ett eget system och början till Preciseinhale. Systemet som under flera år utvecklats tillsammans med Karolinska Institutet har byggts för att hantera torra pulver som kontrolleras via programvara. Under 2014 togs steget att Preciseinhale skulle lanseras på marknaden. Under 2016 såldes de första system till ledande institut som King’s College och kemibolag som Dow Chemicals. Inhalation Sciences har även haft samarbeten med de brittiska läkemedelsbolagen GlaxoSmithKline, Astrazeneca och italienska Chiesi.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kursutveckling

1m3m12m
Inhalation Sciences-6%6%44%