Bolagsanalys: ISR Immune System Regulation First North Stockholm

Hiv-botare växlar upp

Hiv-botare växlar upp

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-5513000-21301000-20867000-28886000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.2988-1.15150.8512-1.1763
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.36
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB60%82%-11%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties4.3%
Blue Development AB3.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)7.5%
Coeli Wealth Management AB5.3%
Gyn-sam AB7.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.6%
Octapeptide AB7.5%
Öhman Bank SA, Luxembourg2.9%
Staffan Eriksson5%
UBS Switzerland (for customers)6.8%

Hiv-botare växlar upp

Mangold inleder bevakning av ISR med rekommendationen Köp och en riktkurs på 15 kronor per aktie i ett 12 månaders perspektiv. Mangold bedömer att ISR-aktien
är köpvärd och kan drivas av bolagets huvudprojekt som är läkemedelskandidaten ISR048 för behandling av hiv.

Hittills positiva studier för hiv-projektet

ISR utvecklar immunstimulerande läkemedel med målsättning om att ta fram ett hiv-läkemedel som potentiellt botar sjukdomen. En studie med katter blev
startskottet för ett projekt med en tidigare känd substans GnRH som visat sig ha immunstimulerande egenskaper. ISR har genomfört fas 1/2a-studier med
läkemedelskandidaten ISR048. Behandlingen var väl tolererad och inga allvarliga biverkningar kunde observeras. Bolaget genomför nu fas 2a-studier på ett mindre antal patienter. Denna studie väntas pågå fram till hösten 2020. En mindre studie på hiv-patienter som utvecklat resistens mot sedvanlig bromsmedicinering startar även under hösten.

Växande hiv-marknad – behov av nya läkemedel

Hiv-marknaden är lukrativ med höga läkemedelspriser och några få starka aktörer. Marknaden väntas växa med drygt 6 procent till 40,7 miljarder 2026. Enligt
WHO, levde 37,9 miljoner människor med hiv/aids 2018. Flera större affärer har genomförts på hiv-marknaden och nya läkemedel väntas komma ut vilket visar på
hög aktivitet. Lyckas ISR ta läkemedelskandidaten ISR048 till marknaden finns potential till ett storsäljande läkemedel. Mangold har räknat med en försäljning i nivå
med nuvarande storsäljare om en försäljning på över 3,5 miljarder dollar per år.

Finansierade fas 2-studier

Bolaget har finansiering för att kunna slutföra studier med läkemedelskandidaten ISR048, förberedande studier i cancer- och hepatit-projektet samt för utveckling
av vaccin mot Covid-19. Vid positiva fas 2-studier i hiv-projektet ser Mangold goda chanser för ISR att ingå affär med ett större läkemedelsbolag.

Övriga projekt - en option

Projekt i preklinisk fas har hög risk och lång väg kvar till marknad. ISR har ett antal projekt inom cancer, hepatit och coronavirus som faller in i den kategorin.
Mangold ser dessa projekt som en option på potentiella framgångar. Om något av dessa projekt framskrider positivt ser Mangold goda chanser för ISR att genomföra
licensaffär eller ingå samarbete med ett större läkemedelsbolag.

Aktien värd en chans - stor uppsida vid DCF-värdering

Mangold har valt att genomföra en riskjusterad DCF-värdering för hiv-projektet. Branschenliga sannolikhetsnivåer har använts för att få fram ett motiverat värde. Vårt base case visar ett motiverat värde på drygt 15 kronor per aktie i base case
vilket medför uppsida på över 130 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.36
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB60%82%-11%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties4.3%
Blue Development AB3.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)7.5%
Coeli Wealth Management AB5.3%
Gyn-sam AB7.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.6%
Octapeptide AB7.5%
Öhman Bank SA, Luxembourg2.9%
Staffan Eriksson5%
UBS Switzerland (for customers)6.8%

Om bolaget

Immune System Regulation, ISR är ett läkemedelsutvecklande bolag. Det bildades 2015 men startade sin forskning 2012. Bolaget kom till efter en upptäckt av två forskare som 1995 fann en koppling mellan det hormonella och det immunologiska
systemet i kroppen. ISR listades på Nasdaq First North Growth Market i mars 2017. Bolaget, med ursprung från Karolinska Institutet, utvecklar immunstimulerande
läkemedel med målsättning att ta fram läkemedel för infektionssjukdomar, cancer och vaccin mot coronavirus. Utveckling av läkemedel som stimulerar
kroppens immunsystem vid olika sjukdomstillstånd är ett växande område inom hälsovårdssektorn. Ett potentiellt hiv-läkemedel är huvudspåret där ett kliniskt prövningsprogram pågår med läkemedelskandidaten ISR048. ISR söker strategiska
samarbetsmöjligheter för sina projekt.

Ledning

Ola Winqvist är vd sedan 2018 och tidigare forskningschef i bolaget. Han har över 30 års erfarenhet som forskare inom immunologi och affärsutveckling. Ola
Winqvist är professor och överläkare i immunologi och ska ta bolaget igenom det planerade kliniska prövningsprogrammet. Ola Winqvist har erfarenhet av att ha startat flera spin-off företag. Bland övriga uppdrag märks ordförande i delegationen för forskning vid Svenska Läkaresällskapet och Immunowise (konsulttjänster
inom Life Science).

Lennart Dreyer är CCO (Chief Commercial Officer) i bolaget med ansvar för uppbyggnad av en global marknadsplattform och den kommersiella strategin samt
marknadsföring. Lennart Dreyer har lång erfarenhet av Life Science med olika befattningar och ett omfattande nätverk. Som partner i Foundation Asia Pacific
finns erfarenhet av att utveckla affärer i Asien.

Finanschef (CFO) i bolaget är Gunnar Modalen som tidigare haft positioner på Doro och Transatlantic.

Styrelse

Anders Milton, ordförande, har en bakgrund inom Life Science med ledande positioner på Sveriges läkarförbund, World Medical Association, Svenska Röda Korset och SACO (Sveriges akademikers centralorganisation). Han är även styrelseledamot i Toleranzia och har varit utredare av den svenska hiv och aidspolitiken. Erfarenhet av styrelsearbete i Q-Med (medicintekniska implantat) finns även.

Hans Glise, ledamot, är professor och har erfarenhet av läkemedelsutveckling. Han har haft ledande positioner på läkemedelsbolag som Astrazeneca och Novo Nordisk samt belgiska biopharmabolaget UCB. Han grundade även Immune Therapy Holding.

Gunnar Jardelöv, ledamot, är ekonom och har haft ledande positioner på ett flertal företag samt utvecklat bolag inom branscher som shipping, spedition, oljelagring, fastigheter, streaming och IT. Gunnar Jardelöv är nu verksam som investerare.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 6.36
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB60%82%-11%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties4.3%
Blue Development AB3.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)7.5%
Coeli Wealth Management AB5.3%
Gyn-sam AB7.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.6%
Octapeptide AB7.5%
Öhman Bank SA, Luxembourg2.9%
Staffan Eriksson5%
UBS Switzerland (for customers)6.8%