Bolagsanalys: ISR Immune System Regulation First North Stockholm

Projekt på frammarsch

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-21301000-20867000-28886000-29723000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-1.15150.8512-1.1763-0.593
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.63
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB-2%-7%-6%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties2.2%
Banque Pictet & CIE (Europe)1.9%
Blue Development AB1.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)3.5%
Coeli Wealth Management AB2.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6.1%
Gyn-sam AB3.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.1%
Octapeptide AB3.5%
Staffan Eriksson4.7%

Hiv-botare växlar upp

Mangold upprepar rekommendationen Köp och en riktkurs på 15 kronor per aktie
i ett 12 månaders perspektiv i ISR. Mangold bedömer att ISR-aktien är köpvärd
och kan drivas av bolagets huvudprojekt som är läkemedelskandidaten ISR048 för
behandling av hiv och framgångar i det pågående vaccinprojektet.

Hittills positiva studier för hiv-projektet

ISR utvecklar immunstimulerande läkemedel med målsättning om att ta fram
ett hiv-läkemedel som potentiellt botar sjukdomen. En studie med katter blev
startskottet för ett projekt med en tidigare känd substans GnRH som visat sig
ha immunstimulerande egenskaper. ISR har genomfört fas 1/2a-studier med
läkemedelskandidaten ISR048. Behandlingen var väl tolererad och inga allvarliga
biverkningar kunde observeras. Bolaget genomför nu fas 2a-studier på ett mindre
antal patienter. En studie på hiv-patienter som utvecklat resistens mot sedvanlig bromsmedicinering ska även startas.

Växande hiv-marknad – behov av nya läkemedel

Hiv-marknaden är lukrativ med höga läkemedelspriser och några få starka aktörer.
Marknaden väntas växa med drygt 6 procent till 40,7 miljarder 2026. Enligt WHO,
levde 37,9 miljoner människor med hiv/aids 2018. Flera större affärer har genomförts på hiv-marknaden och nya läkemedel väntas komma ut vilket visar på hög aktivitet. Lyckas ISR ta läkemedelskandidaten ISR048 till marknaden finns potential till ett storsäljande läkemedel. Mangold har räknat med en peak sales i nivå med nuvarande storsäljande hiv-läkemedel om en försäljning på 3,5 miljarder dollar.

Finansierade fas 2-studier

Bolaget har finansiering för att kunna utföra fas 2-studier med läkemedelskandidaten ISR048, förberedande studier i cancer- och hepatit-projektet samt utveckling av vaccin mot Covid-19. Vid positiva fas 2-studier i hiv-projektet ser Mangold goda chanser för ISR att kunna ingå affär med ett större läkemedelsbolag.

Övriga projekt - en option

Projekt i preklinisk fas har hög risk och lång väg kvar till marknad. ISR har ett antal projekt inom cancer, hepatit och coronavirus som faller in i den kategorin. Mangold ser dessa projekt som en option på potentiella framgångar. Om något av dessa projekt framskrider positivt ser Mangold goda chanser för ISR att genomföra licensaffär eller ingå samarbete med ett större läkemedelsbolag.

Aktien värd en chans - stor uppsida vid DCF-värdering

Mangold har valt att genomföra en riskjusterad DCF-värdering för hiv-projektet.
Branschenliga sannolikhetsnivåer har använts för att få fram ett motiverat värde. Vårt base case visar ett motiverat värde på drygt 15 kronor per aktie i base case vilket medför uppsida på över 300 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.63
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB-2%-7%-6%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties2.2%
Banque Pictet & CIE (Europe)1.9%
Blue Development AB1.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)3.5%
Coeli Wealth Management AB2.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6.1%
Gyn-sam AB3.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.1%
Octapeptide AB3.5%
Staffan Eriksson4.7%

Om bolaget

Immune System Regulation, ISR är ett läkemedelsutvecklande bolag. Det bildades 2015 men startade sin forskning 2012. Bolaget kom till efter en upptäckt av två forskare som 1995 fann en koppling mellan det hormonella och det immunologiska
systemet i kroppen. ISR listades på Nasdaq First North Growth Market i mars 2017. Bolaget, med ursprung från Karolinska Institutet, utvecklar immunstimulerande läkemedel med målsättning att ta fram läkemedel för infektionssjukdomar, cancer och vaccin mot coronavirus. Utveckling av läkemedel som stimulerar kroppens immunsystem vid olika sjukdomstillstånd är ett växande område inom hälsovårdssektorn. Ett potentiellt hiv-läkemedel är huvudspåret där ett kliniskt prövningsprogram pågår med läkemedelskandidaten ISR048. ISR söker strategiska samarbetsmöjligheter för sina projekt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.63
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 24718132
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
ISR Immune System Regulation Holding AB-2%-7%-6%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Milton, incl closely related parties2.2%
Banque Pictet & CIE (Europe)1.9%
Blue Development AB1.7%
BNP Paribas SEC Services, Singapore (for customers)3.5%
Coeli Wealth Management AB2.5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6.1%
Gyn-sam AB3.6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB5.1%
Octapeptide AB3.5%
Staffan Eriksson4.7%