Bolagsanalys: Izafe Group First North Stockholm

Förenkla vardagen med dospåsar

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2017201820192020
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-4237000-10739000-22565000-12112000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.3581-0.9-1.1638-0.3971
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.18
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 33522095
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
iZafe Group B40%10%68%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Säfwenberg2.9%
Avanza Pension3.2%
Carl-Johan Merner12%
Göran Hermansson1.9%
Göran Sjönell via bolag eller privat11.7%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
Peter Norman Eggers2.2%
Rosengren Björn2.5%
Sten Röing7%
Svensk Konstruktionstjänst AB6.1%

Förenkla vardagen med dospåsar

Mangold inleder bevakning av hälsovårdsbolaget iZafe och rekommenderar
Köp med riktkursen 6,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. iZafe är
tillverkare av läkemedelsroboten Dosell, en dospåsautomat som övervakar,
påminner, matar ut och klipper upp dospåsen till patienter inför intag.
Köpare av Dosell utgörs primärt av kommuner, men under 2021 väntas även
lansering till privatkonsumenter. Mangold bedömer att iZafe befinner sig i en
tillväxtfas där ett flertal partnerskap har signerats med etablerade aktörer,
vilket gör iZafe väl positionerat att ta marknadsandelar.

Marknadspotential och åldrande befolkning

Den svenska marknaden för dospåsanvändning utgörs av 220 000 människor
och väntas växa med två procent årligen i takt med att befolkningen ökar
och människor blir äldre. Mangold förväntar sig att iZafe lyckas ta fyra
procent av marknaden till och med 2026, till följd av lanseringen av Dosell
för privatpersoner och lyckade upphandlingar med kommuner. Försäljningen
väntas drivas av Dosells kostnadsfördel i kombination med dess simpla design
och tillhörande app. Över tid förväntas försäljningsandelen även att öka mot
utländska aktörer. Bolaget har uppvisat lyckade förhandlingar med bland
annat norska välfärdsbolaget Hepro och italienska läkemedelsutvecklaren
Remedio.

Värdering med stor uppsida

Mangold har värderat Izafe med en DCF-modell. Vi har använt oss av ett högt
avkastningskrav för att ta hänsyn till den stora risken. En känslighetsanalys
har även genomförts för att belysa skillnaden i avkastningskrav och försäljning
där intervallet visar på en stor uppsida. Givet våra antaganden i basscenariot,
ges ett motiverat värde om 6,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida
om cirka 100 procent.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.18
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 33522095
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
iZafe Group B40%10%68%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Säfwenberg2.9%
Avanza Pension3.2%
Carl-Johan Merner12%
Göran Hermansson1.9%
Göran Sjönell via bolag eller privat11.7%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
Peter Norman Eggers2.2%
Rosengren Björn2.5%
Sten Röing7%
Svensk Konstruktionstjänst AB6.1%

Kort om verksamheten

iZafe Group (tidigare Medirätt ) är ett life-science bolag med verksamhet
inom forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska lösningar för
läkemedelsdispensering. Bolaget har tagit fram och patenterat läkemedelsroboten
Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar offentlig vård samt skapar en ökad trygghet för både patienter och anhöriga. Den primära målgruppen utgörs av äldre som tar sina läkemedel via dospåsar, vilket motsvarade cirka 220 000 svenskar 2021. Kunderna för läkemedeldispensering utgörs av både kommersiella och privata vårdgivare på den nordiska och globala marknaden. Försäljning sker främst via abonnemang till kommuner och vårdgivare som distribuerar Dosell till slutanvändare. Under 2021 väntas en version för privatpersoner att släppas till en engångskostnad med tillhörande abonnemangslösningar för moln- och säkerhetstjänster. iZafe Group är noterade på First North Premier Growth market sedan 2018 och har huvudkontor i Stockholm.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20162017201820192020
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201820192020201820192020201820192020
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201820192020
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 3.18
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 33522095
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
iZafe Group B40%10%68%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Anders Säfwenberg2.9%
Avanza Pension3.2%
Carl-Johan Merner12%
Göran Hermansson1.9%
Göran Sjönell via bolag eller privat11.7%
Nordnet Pensionsförsäkring2%
Peter Norman Eggers2.2%
Rosengren Björn2.5%
Sten Röing7%
Svensk Konstruktionstjänst AB6.1%