Mangold Insight Investerarfrukost live 7 april 9.00-1.00

Bolagsanalys: Kollect on Demand Holding First North Stockholm

Digitala sopor lockar

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-1859000-11325000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.2136-1.923
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 11.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 4985610
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Kollect on Demand Holding-22%21%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
John O'Connor35.5%
Robbie Skuse7.6%
John Hegarty7.6%
Enterprise Ireland5.5%
Robert O'Leeffe2%
Daniel Hughes2.6%
Dennis Jennings2.1%

Digitala sopor lockar

Mangold inleder bevakning av Kollect med rekommendationen Köp och en riktkurs
på 20 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Kollect är verksamt inom industrin för avfallshantering på Irland och i Storbritannien – länder där det, till skillnad från Sverige, kostar att bli av med sina sopor. Industrin för avfallshantering på dessa marknader karaktäriseras av mindre entreprenörer vilka Kollect genom sin digitala tjänst kopplar samman med slutkunderna. Kollect är först på denna marknad med en digital plattform och bör därför ha goda möjligheter att skapa sig en stark position.

Kraftig expansion

Fortsatt expansion på Irland och en kommande expansion in i Storbritannien gör
att Kollect har goda möjligheter att växa. Affärsområdet avfallslämning bedöms
vara väl positionerat för att teckna fler avtal likt det med Circle K. Mangold anser att Kollect bör nå en genomsnittlig omsättningstillväxt om 22 procent årligen under prognosperioden 2019–2025 (CAGR). Detta resulterar i att försäljningen går från cirka 36 miljoner kronor 2019 till cirka 152 miljoner 2025.

Stigande marginaler

Tack vare en stark tillväxt kommer Kollect snabbt att kunna komma upp i större
volym. Detta i kombination med bolagets unika position på marknaden bör leda till
stigande marginaler. Då en stor del av bolagets omsättning kommer från återkommande intäkter – kunden prenumererar på avfallsinsamling – tas kundanskaffningskostnaden i början men relationen med kunden ger i många fall en långvarig intäktsström.

Attraktivt värderat

Enligt Mangolds prognoser för 2021 handlas aktien till P/E 12x och en P/S-multipel om 1,2x vilket vi anser är attraktivt givet bolagets tillväxtutsikter. 2022 handlas aktien till P/E 5,0x. Vår DCF-modell ger ett värde om 20 kronor per aktie vilket medför en uppsida på över 100 procent. En känslighetsanalys med lägre avkastningskrav och ökad försäljning visar att det går att motivera en betydligt högre kurs.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 11.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 4985610
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Kollect on Demand Holding-22%21%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
John O'Connor35.5%
Robbie Skuse7.6%
John Hegarty7.6%
Enterprise Ireland5.5%
Robert O'Leeffe2%
Daniel Hughes2.6%
Dennis Jennings2.1%

Bolaget i korthet

Kollect startades 2015 då bolagets grundare sett potential i att utveckla industrin för avfallshantering på Irland. Först och främst var det då svårt att hitta licensierade entreprenör som gick att lita på då många av företagen endast kunde nås via telefon alternativt genom att fysiskt besöka entreprenören. Det fanns med andra ord stort utrymme för digitalisering. Grundarna identifierade också att det begränsade produktutbudet på marknaden lett till att kunder ingick avtal med fasta datum för insamling. Det fanns således ingen flexibilitet där kunden själv kunde styra när insamling
skulle ske.

Plattformen lanserades 2016 och var då endast en tjänst för förmedling av avfallsinsamling. Bolaget såg sedan affärsmöjligheter i närliggande områden vilket resulterade i en tjänst för containeruthyrning som lanserades 2017. Under samma år expanderade bolaget från att endast hantera avfallsinsamling till att även hantera avfallsavlämning. På samma linje introducerade bolaget under 2018 möjligheten att via bolagets plattform beställa bortforsling av grovsopor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 11.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 4985610
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Kollect on Demand Holding-22%21%0%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
John O'Connor35.5%
Robbie Skuse7.6%
John Hegarty7.6%
Enterprise Ireland5.5%
Robert O'Leeffe2%
Daniel Hughes2.6%
Dennis Jennings2.1%