Bolagsanalys: Northern CapSek Ventures

Avkastning överträffar mål
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Avkastning överträffar mål

Northern Capsek, som investerar i noterade och onoterade teknikbolag, har sett en årlig värdeutveckling om 35 procent i sin portfölj sedan 2018. Detta är en klar överavkastning jämfört med bolagets mål om 20 procent per år. Capsek har inlett 2021 med att investera i två nya bolag som båda är verksamma inom marknader med hög prognosticerad tillväxt. Capsek förväntas ha fortsatt god förmåga att fånga upp verksamheter med innovativa affärsmodeller och chans till försäljningstillväxt.

Kapitalinjektion utökar ekonomiska muskler

Mangold ser positivt på Northern Capseks företrädesemission, som kommer bli en viktig pelare för bolagets fortsatta expansion. Emissionen tillför bolaget 17,9 miljoner kronor givet fullt tecknande. Kapitalet förväntas användas till nya investeringar samt ökade positioner i befintliga innehav.

Upprepad riktkurs

Mangold har valt att upprepa riktkursen för Northern Capsek Ventures om 8,00 kronor. Detta motsvarar en uppsida om 63 procent på 12 månaders sikt. Värdet motiveras av en stark värdeutveckling i portföljbolagen samt väntade positiva synergieffekter från samarbetspartners.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Bolaget i korthet

Northern CapSek Ventures (CapSek) är ett investmentbolag med bas i Göteborg
som började investera i portföljbolag 2017. CapSek investerar i noterade och onoterade teknikbolag i södra Sverige med god tillväxtpotential som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Målsättningen är att aktien ska vara attraktiv att äga för teknikintresserade investerare. Med en diversifierad portfölj av bolag är avsikten att minska risken för investerare. Bolaget har utvecklat en investeringsprocess som går ut på att använda sig av externa investeringsaktörer för analys. De externa investeringsaktörerna
är ofta företag eller nätverk som är engagerade i bolag i ett tidigt
skede. CapSek jobbar kontinuerligt med att utöka sitt nätverk av investeringsaktörer. När CapSek väl gått igenom investeringsprocessen och investerat i ett bolag så är man en långsiktig aktieägare utan planer för framtida avyttring. En notering av bolagets aktie gjordes i juli 2020 på Nordic Growth Market. Avsikten med denna listning är att göra det enklare att investera i teknikbolag i tidigt skede.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Relativ värdering

Antaganden

Fritt kassaflöde

Aktiemarknadspremie

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.