Nyhetsbyrån direkt

Senaste videon från nyhetsbyrån direkt.

Publicerad av: Nyhetsbyrån Direkt

Bolagsanalys: Parans Solar Lighting Spotlight Stock Market

Potentiella storaffärer i sikte

Potentiella storaffärer i sikte

Mangold tog upp bevakningen av Parans Solar Lighting i mars 2019 och ansåg då att risken i aktien var hög och att ledtiderna var långa. Under resans gång har affären förändrats och bolaget har styrt sin verksamhet mot större affärer. Ett exempel är ett tunnelprojekt i Nederländerna. I takt med att bolagets partnernätverk byggs ut har orderboken fyllts på och antalet potentiella affärsmöjligheter ökat. Detta har lett fram till att Parans kan stå inför flera storaffärer framöver. Bolaget har gått in i ett intensivt skede där flera affärer kan falla på plats och där möjligheterna att växa har breddats till nya marknader främst i Asien. Goda möjligheter finns också att växa kärnaffären med solljus i fastigheter på befintliga marknader som Nordamerika och Mellanöstern.

Kinaavtal nära

Parans kommit mycket långt i förhandlingarna med en kinesisk potentiell partner. En avsiktsförklaring gjordes i november kring utveckling av smarta lyktstolpar med 5G-teknik. Affären väntas kunna slutföras innan årsskiftet. En sådan affär skulle medföra ett rejält lyft för bolagets kommande intäkter Detta kan även på sikt resultera i ett nytt affärsområde för Parans vid sidan av solljusprodukter i fastigheter.

Värdering visar på uppsida

Vårt basscenario, baserat på en DCF-värdering, ger ett värde på aktien som uppgår till 2,27 kronor. Det är lägre än vid vår tidigare uppdatering då den uppgick till 2,95 kronor men medför alltjämt en uppsida på 70 procent från nuvarande kursnivå. Mangold utgår då från att försäljningen tar fart 2020 och att bolaget blir kassaflödespositiva 2021. Mangold anser fortsatt att risken är hög i bolaget men ser att Parans gjort stora framsteg och flyttat fram sina positioner med storaffärer inom räckhåll.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-2211000-6476000-19658000-23346000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1967-0.478-1.067-0.8683
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.375
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 52041936
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting2%13%-29%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.09%
Chalmers Tekniska Högskola1.77%
Gunnar Mårtensson19.73%
Ingemar Olofsson0.97%
Isac Wiksten1.98%
Kanizara Capital Ltd1.94%
Kenny and the Kids AB1.09%
Nils-Oscar Berggren0.66%
Nordnet Pensionsförsäkring2.06%
Sandarna Parts Aktiebolag0.77%

Potentiella storaffärer i sikte

Parans Solar Lighting (Parans) har sedan vår tidigare uppdatering i våras gått in i ett intensivt skede där en rad potentiella affärer kan falla väl ut under 2020. Detta är ett resultat av ett utökat partnernätverk och att fler distributörer knutits till bolaget. Affärens storlek väntas öka jämfört med tidigare och bolaget uppger att värdet på möjliga affärer uppgår till runt 50 miljoner kronor. Hittills har bolaget varit med i ett större tunnelprojekt med ett infrastrukturbolag i Nederländerna, Comol5. Det har utmynnat i ett ordervärde på 18 miljoner kronor.

Kinapartner knyts närmare

Parans har kommit längre i förhandlingarna med en kinesisk potentiell partner. En avsiktsförklaring gjordes i november och affären väntas kunna slutföras innan årsskiftet. Enligt Parans avser den kinesiska partnern göra en större investering i bolaget. Det handlar främst om tillverkning av smarta lyktstolpar där 5G-tekniken är integrerad för trafikövervakning, kommunikation och laddningsfunktion för elfordon. Detta är ett område som Parans kan komma att etablera som ett eget affärsområde och som ligger utanför bolagets huvudområde som är solljusprodukter i fastigheter.

Potential på nya marknader

Förutom en möjlig partner i Kina ser Parans även ett ökat intresse på flera håll på många nya marknader i Asien och Nordamerika. Under hösten har Parans ingått
avtal med distributörspartners i Australien, Indien och Thailand. Även i USA har det skett samarbeten med distributörer. Mangold ser att antalet order från dessa
marknader kommer att öka framöver.

Kassan fylls på

Bolaget genomförde en företrädsemission i våras. Bolaget tog då in 22,5 miljoner kronor i syfte att stärka affären och förbättra produktutbudet. Mycket av detta har förbrukats. I kvartalsrapporten för det tredje kvartalet hade bolaget en kassa på 7,2 miljoner kronor. Nytt kapital väntas komma in under fjärde kvartalet. Det löper flera teckningsoptionsprogram och närmast sker en nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO2 som pågår fram till 29 november. Nyttjas alla teckningsoptioner nyemitteras 1,4 miljoner aktier och Parans tillförs 1,9 miljoner i kapital. Utöver dessa teckningsoptioner finns fler serier som T02-T07 med olika villkor fram till och med 2023.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.375
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 52041936
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting2%13%-29%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.09%
Chalmers Tekniska Högskola1.77%
Gunnar Mårtensson19.73%
Ingemar Olofsson0.97%
Isac Wiksten1.98%
Kanizara Capital Ltd1.94%
Kenny and the Kids AB1.09%
Nils-Oscar Berggren0.66%
Nordnet Pensionsförsäkring2.06%
Sandarna Parts Aktiebolag0.77%

Kort om bolaget

Parans utvecklar system som kan sprida solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. SP4-systemet kan leda in solljus upp till 100 meter in i en byggnad. Det är främst fastighetsägare som är kunder och de största segmenten är kontor, skolor och sjukhus. Det finns flera tydliga fördelar med Parans system; ökat välmående, reducerad energikonsumtionen för belysning och att det ökar fastighetens värde genom ökad uthyrningsbar yta. Konkurrenssituationen
anser vi är begränsad med endast två mindre aktörer. Dels en på den japanska marknaden Himawari och ett franskt avknoppningsprojekt från ett universitet,
Echy. Bolaget grundades 2003 och var till en början entreprenörsdrivet. Bolaget listade sig på Spotlight Stockmarket 2010. En lång tid av produktutveckling har medfört att försäljningen inte tagit fart då prestandan i systemen varit för låg.
Under 2016 genomfördes en större omorganisation och en ny vd, Anders Koritz, tillträdde som även påbörjat ett förändringsarbete.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.375
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 52041936
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting2%13%-29%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension8.09%
Chalmers Tekniska Högskola1.77%
Gunnar Mårtensson19.73%
Ingemar Olofsson0.97%
Isac Wiksten1.98%
Kanizara Capital Ltd1.94%
Kenny and the Kids AB1.09%
Nils-Oscar Berggren0.66%
Nordnet Pensionsförsäkring2.06%
Sandarna Parts Aktiebolag0.77%