Bolagsanalys: Parans Solar Lighting Spotlight Stock Market

Parans i startgropen

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-2211000-6476000-19658000-23346000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.1967-0.478-1.067-0.8683
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.395
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 34653173
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-16%-23%-46%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7.99%
Gunnar Mårtensson20.83%
Ingemar Olofsson0.88%
Isac Wiksten1.96%
Kanizara Capital Ltd1.75%
Kenny and the Kids AB1.65%
Nils-Oscar Berggren1.01%
Nordnet Pensionsförsäkring1.77%
Runsås Invest AB0.94%
Sandarna Parts AB0.88%

Parans i startgropen

Mangold tog upp bevakningen av Parans i mars tidigare i år. Vi ansåg då att risken i aktien var hög och att bolagets försäljning ännu inte tagit fart. Vidare
såg vi även att en ny produktgeneration av SP4-systemet, ett solljus-system för inomhusmiljö, och en mer professionell organisation kunde leda till ökade
intäkter på sikt. Detta i takt med att bolagets partnernätverk byggs ut. Sammantaget är detta en uppfattning som vidhålls även i denna uppdatering med
ytterligare starka argument för att detta ska materialiseras. Dels har bolaget stärkt sin balansräkning efter en företrädesemission som inbringat 22,5 miljoner kronor och dels ett utökat partnernätverk som vi väntar oss resulterar i order under det andra halvåret 2019.

Intressanta diskussioner med Kinabolag

Parans är inne i en intensiv period med utbyggnad av ett partnernätverk på nyckelmarknader, USA, Europa och mellanöstern. Det tidigare infrastrukturprojektet
i Holland, har resulterat i nya leads däribland ett tunnelbaneprojekt i Indien. Dessutom förs intressanta förhandlingar med ett kinesiskt bolag om ett strategiskt samarbete som kan komma att ge ett rejält lyft för Parans försäljning.

Stor potential i aktien

Vi upprepar vårt basscenario, baserat på vår DCF-modell, med mindre förändringar om ett fundamentalt värde på 2,95 kronor per aktie. Det ger en uppsida på drygt 100 procent i aktien. I våra prognoser fram till 2023 estimerar vi en kumulativ tillväxttakt på över 100 procent i snitt per år. Vi upprepar även att vi räknar med att Parans bör kunna generera ett positivt kassaflöde 2021 och även då och visa ett positivt resultat före skatt.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.395
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 34653173
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-16%-23%-46%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7.99%
Gunnar Mårtensson20.83%
Ingemar Olofsson0.88%
Isac Wiksten1.96%
Kanizara Capital Ltd1.75%
Kenny and the Kids AB1.65%
Nils-Oscar Berggren1.01%
Nordnet Pensionsförsäkring1.77%
Runsås Invest AB0.94%
Sandarna Parts AB0.88%

Solljussystem förbättrar produktivitet - höjer värde på fastigheter

Parans utvecklar system som kan sprida solljus via fiberoptiska kablar in i fastighetsbyggnader. SP4-systemet kan leda in solljus upp till 100 meter in i en byggnad. Det är främst fastighetsägare som är kunder och de största segmenten är kontor, skolor och sjukhus. Det finns flera tydliga fördelar med Parans system; ökat välmående, reducerad energikonsumtionen för belysning och att det ökar fastighetens värde genom ökad uthyrningsbar yta. Konkurrenssituationen
anser vi är begränsad med endast två mindre aktörer. Dels en på den japanska marknaden Himawari och ett franskt avknoppningsprojekt från ett universitet,
Echy. Bolaget grundades 2003 och var till en början entreprenörsdrivet. Bolaget listade sig på Spotlight Stockmarket 2010. En lång tid av produktutveckling har medfört att försäljningen inte tagit fart då prestandan i systemen varit för låg.
Under 2016 genomfördes en större omorganisation och en ny vd, Anders Koritz, tillträdde som även påbörjat ett förändringsarbete.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 1.395
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 34653173
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Parans Solar Lighting-16%-23%-46%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension7.99%
Gunnar Mårtensson20.83%
Ingemar Olofsson0.88%
Isac Wiksten1.96%
Kanizara Capital Ltd1.75%
Kenny and the Kids AB1.65%
Nils-Oscar Berggren1.01%
Nordnet Pensionsförsäkring1.77%
Runsås Invest AB0.94%
Sandarna Parts AB0.88%