Bolagsanalys: Scandinavian Health Innovations Nordic MTF

Styrka trots pandemi

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Styrka trots pandemi

Scandinavian Health Innovations, en venture builder inom teknologi och hälsa, avslutade 2020 med en ökad omsättning för det trettonde kvartalet i rad. De investeringar bolaget gjort under 2020 för att utveckla verksamheten har skapat en stabil grund. Trots att försäljningen hos fysiska återförsäljare minskade till följd av Covid-19, ökade SHI sin nätförsäljning kraftigt. Under 2020 växte koncernens besökare online med cirka 430 procent. Mangold ser positivt på att bolaget prioriterar online-tillväxt 2021, samtidigt som att fysisk försäljning återhämtar sig. Konsumenters medvetenhet om hälsa har aldrig varit större, och SHI är väl föreberett för att möta denna efterfråga.

Hälsosam förvärvsutveckling

SHI har haft en hög förvärvstakt under 2020. Mangold ser stor potential i det senaste uppköpet Brandtics, som utvecklar produkter och plattformar åt influencers . Primärt vill SHI nyttja de affärskontaker Brandtics har i syfte att utöka sin produktportfölj. Vi förväntar oss att förvärvet bidrar till tillväxt och en ökad kundbas då fler preferenser för hälsoprodukter kan tillgodoses, vilket i sin tur stödjer SHI:s expansion både i Sverige och internationellt.

Fortsatt stor uppsida

Mangold använder sig av en DCF-modell för att värdera SHI. Modellen ger ett motiverat värde om 26,3 kronor per aktie, en uppsida om 170 procent. Detta är i nivå med det värde vi fick fram i den senaste uppdateringen. Förutsättningarna för det motiverade värdet är förbättrad lönsamhet, fortsatt tillväxt, och fortsatt hög omvandlingsfrekvens för onlinebesökare.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Kort om bolaget

Scandinavian Health Innovations (SHI) grundades 2015 av Sanna Ehdin, doktor i immunologi och Daniel Ehdin, civilekonom. Aktien noterades februari 2018 på
NGM Nordic MTF. Strategin är att expandera verksamhet inom området naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Bolagets produkter ska göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Produkterna riktar sig främst till kvinnor och medvetna konsumenter.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Relativ värdering

Antaganden

Fritt kassaflöde

Aktiemarknadspremie

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.