Bolagsanalys: Scandinavian Health Innovations Nordic MTF

Ett naturligt val

Ett naturligt val

Mangold tar upp Scandinavian Health Innovations (SHI) för bolagsbevakning. SHI är verksam inom naturliga och ekologiska hälsoprodukter, en bransch som uppvisat mycket hög tillväxttakt. Bolagets produkter ska göra det enklare att leva ett mer hälsosamt liv. Detta är en tydlig trend inom kosmetikabranschen globalt. Yngre generationer bli allt mer miljömedvetna vilket skapat efterfrågan på produkter som är naturliga och ekologiska. SHI ska växa med e-handel och har en välkänd hälsoprofil i Sanna Ehdin. Båda dessa kriterier bedömer vi som kritiska för att lyckas på denna marknad.

Rätt marknadsposition och strukturell tillväxt

En svensk marknadsundersökning har visat att marknaden för naturlig och ekologisk kosmetika vuxit med 26 procent under 2018 och att värdet på marknaden ska öka till 2,5 miljarder 2025. SHI ska växa på denna marknad genom att dels öka tillväxten för dotterbolaget Dr Sannas men även via samarbeten och nyetablerad verksamhet i andra dotterbolag. SHI har positionerat sig rätt i marknaden med Dr Sannas och har goda möjligheter att bredda sin verksamhet. Hittills har bolaget ökat sin försäljning med 45 procent under 2018. Under 2019 väntar sig Mangold en tillväxt på 38 procent.

Uppsida i aktien

Mangold har valt att värdera aktien med en DCF-modell. Utgången har varit att jämföra med redan etablerade bolag inom naturlig och ekologisk kosmetika. Våra prognoser sträcker sig över en femårsperiod där vi räknar med att SHI ska växa snabbare än marknaden. Vi ser också att bolaget närmar sig lönsamhet och räknar med en mindre vinst under 2020. Enligt vår DCF-modell får vi ett värde per aktie på 18 kronor, en uppsida på 30 procent.

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2015201620172018
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-10000-626000-3793000-10593000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.0065-0.4123-2.5467-2.4914
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B-5%-38%139%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%

Då denna analys är en bolagsbevakning finns inget Investment Case framtaget och likaså ingen rekommendation eller riktkurs för aktien.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B-5%-38%139%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%

Om bolaget

Scandinavian Health Innovations (SHI) grundades 2015 av Sanna Ehdin, doktor i immunologi och Daniel Ehdin, civilekonom. Aktien noterades februari 2018 på
NGM Nordic MTF. Strategin är att expandera verksamhet inom området naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Bolagets produkter ska göra det enklare att leva ett
hållbart och hälsosamt liv. Produkterna riktar sig främst till kvinnor och medvetna konsumenter.

Försäljning ska främst ske som e-handel men även via återförsäljare. SHI har som ambition att utöka antalet varumärken via samarbeten och förvärv inom naturlig
och ekologisk kosmetika. Sedan 2017 har expansion skett med varumärket Dr Sannas och dess hälsoprodukter som står för nuvarande försäljning. Under 2019
har det tillkommit fler varumärken och dotterbolag i koncernen. SHI består av tre dotterbolag varav Dr Sannas är ett och de övriga två är Natural Shop Europe och
Youngevity AB. Målsättningen för IHS är att växa sin verksamhet utanför Norden och lansera verksamhet i övriga Europa.

Dr Sannas - ett dotterbolag

Sanna Ehdin, grundare till Dr Sannas är en viktig nyckelperson för bolaget. Detta då hon är en välkänd hälsoprofil, som har skrivit ett antal böcker inom ämnen som självläkning, kost, helhetshälsa och livsstilsförändringar samt medverkat vid en rad föreläsningar. Idén till varumärket Dr Sannas kom under den tid som Sanna Ehdin bodde i Los Angeles runt 2010. Inom ramen för varumärket finns hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga och ekologiska ingredienser. Produkternas förpackningar går att återvinna och dess flaskor är tillverkade av återvunnen plast. Tuber och burkar är tillverkade av sockerbaserad bioetanol. Produkterna tillverkas i Sverige och samarbete finns med företag för
lager, orderhantering och distribution.

Sedan starten har 20 naturliga och ekologiska hudvårdsprodukter utvecklats i ett eget laboratorium av en doktor i immunologi och en hudläkare. Dr Sannas produkter har fått erkännande på Organic Beauty Award, en oberoende branschtävling som arrangeras varje år. Den första produkten var en hälsotvål, Dr Sannas hälsosåpa
baserad på tallolja, som sedan följdes av fler hudvårdsprodukter. I produktsortimentet finns olika hudprodukter och hälsokost. Under 2019 lanserades bland annat solprodukter. Målsättning är att lansera 6-12 produkter under 2020.

Flera nystarter och samarbeten

SHI har under 2019 startat varumärket Youngevity, som ett helägt dotterbolag, vars verksamhet ska lanseras under det första kvartalet 2020. Det är främst produkter inom kost och kosttillskott som ska säljas via e-handel. Under 2020 ska sex produkter lanseras på youngevity.se. SHI har även startat Natural Shop, ett helägt
dotterbolag, i syfte att lansera produkter inom hälsa, hudvård och kost i Europa via e-handel. Lansering är tänkt att ske successivt under 2020. Ett samarbete har också inletts med Organic Inspirations som driver Ekoappen, en e-handelsplattform som kan ge mervärde för SHIs varumärken. Detta projekt ska sjösättas under 2020.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20142015201620172018
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201620172018201620172018201620172018
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201620172018
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 13.3
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B-5%-38%139%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%