Bolagsanalys: SensoDetect Spotlight Stock Market

Bättre odds - men hög risk

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-7988000-8559000-9163000-6072000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.4563-0.3689-0.3044-0.1058
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.489
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect9%-21%49%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10%
Daniel Frisk3.4%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående3.23%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.02%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring9.24%
Thomas Erik Frithiof Holmgren7.71%
Tore Robertsson2.79%

Då analysen är av slaget bolagsbevakning finns inget investment case, istället följer här en översikt av argument

Bättre odds – men hög risk

Medicinteknikbolaget Sensodetect har efter sin tidigare marknadslansering valt att vända tillbaka till ritbordet för att staka ut en mer hållbar väg framåt. Bolaget är på god väg och står nu starkare som bolag. Ett nytt ledningsteam har kommit på plats, en plan för global lansering, samt en mer underbyggd affärsplan där distributörer ska knytas till bolaget finns på plats. Sensodetect ska lansera Bera-systemet globalt vilket ska användas för att enklare diagnostisera psykisk ohälsa. I ett första steg har bolaget valt att rikta in sig på ADHD.

Intäkter inom räckhåll

Mangold har valt att genomföra en analys med olika försäljningsscenarion för Bera-systemet. En lansering inleds 2021 och våra prognoser sträcker sig över en femårsperiod. I ett basscenario räknar Mangold med att Sensodetect under 2021 når intäkter om 7 miljoner kronor för att sedan öka till 95 miljoner kronor 2025. Bolaget väntas gå med vinst under 2022.

Riskjusterad DCF-modell visar uppsida

För att få fram ett motiverat värde på bolaget har vi valt att använda oss av en riskjusterad DCF-modell. Mangold anser att risken i bolaget är hög men samtidigt ser vi stor uppsida i aktien om bolaget lyckas med sin lansering. Aktien bör kunna ta fart när det blir tydligt att intäkter är på väg in. I ett basecase ser Mangold att det motiverade värdet i aktien uppgår till 1,50 kronor.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.489
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect9%-21%49%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10%
Daniel Frisk3.4%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående3.23%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.02%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring9.24%
Thomas Erik Frithiof Holmgren7.71%
Tore Robertsson2.79%

Bolaget i korthet

Sensodetect är ett medicintekniskt bolag som har sitt ursprung från forskning i Lund vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium. Bolaget har funnits sedan 2005 och listade sig på Spotlight Stock Market i slutet av 2009. En av grundarna till bolaget, Sören Nilzén, skrev en doktorsavhandling 1983 om hur människor med psykiska diagnoser upplever ljud. Detta blev starten på ett samarbete med riskkapital från LU Innovation (Lunds Universitet). Upptäckten som då gjordes var att människor som lider av schizofreni uppfattar ljud annorlunda jämfört med andra. Fortsatt forskning ledde sedan till att ett bolag startades, tillsammans med Lunds Universitets holdingbolag.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.489
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 59726990
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
SensoDetect9%-21%49%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Aaro Pellervo Nurkkala5.23%
Avanza Pension10%
Daniel Frisk3.4%
Johan Granath2.1%
Johan Möllerström Med Närstående3.23%
Karl Vilhelm Gustaf Lundin3.02%
Lars Gunnarsson1.54%
Nordnet Pensionsförsäkring9.24%
Thomas Erik Frithiof Holmgren7.71%
Tore Robertsson2.79%