Bolagsanalys: Scandinavian Health Innovations Nordic MTF

Hälsobolaget växlar upp

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-626000-3793000-10593000-583000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-0.4123-2.5467-2.4914-0.3675
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 10.8
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B9%-20%23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%

Händelserik höst att vänta

Scandinavian Health Innovations (SHI) som investerar och utvecklar bolag inom
naturliga och ekologiska hälsoprodukter fortsätter sin tillväxtresa. Efterfrågan på naturliga och ekologiska produkter stiger i takt med förändrade konsumtionsmönster.

Trots de utmanande förhållanden som pandemin skapat har SHI fortsatt uppvisa
tillväxt i det andra kvartalet. Omsättningen under andra kvartalet
ökade med 23 procent till 3,2 miljoner kronor. Samtidigt ökade rörelsekostnaderna med 45 procent till 1,5 miljoner kronor. Det resulterar i ett negativt rörelseresultat om 0,6 miljoner kronor, och beror främst på ökade lanseringskostnader för Organic Inspirations och Natural Shop.

Spridningsemissioner skapar flexibilitet

Natural Shop har genomfört en emission om 1 miljon kronor vilket stärker
balansräkningen. Natural Shop säljer ett flertal märken med ensamrätt
inom hälsoprodukter. I Organic Inspirations ska Ekoappen 2.0, en teknisk plattform för hälsomedvetna konsumenter, lanseras fullt ut i september.
En spridningsemission om cirka 1,3 miljoner kronor genomförs. Det stärker balansräkningen men ger även utrymme för att göra investeringar för tillväxt.

Högt tryck i Dr Sannas

Dr Sannas väntas lansera ytterligare sex produkter under hösten vilket är mer än
vad vi tidigare räknat med, vilket har medfört uppjusterade prognoser. I Youngevity kommer försäljning ske genom att utbilda kunderna i hälsokunskap i ett första steg. Lansering har skjutits upp till hösten. Produkter kommer stegvis introduceras.

Stark avslutning på året väntas

Mangold spår att det sista kvartalet 2020 och framåt kommer generera stark tillväxt. Lansering av Youngevity och Ekoappen hösten 2020 kommer att driva den, parallellt med fortsatta produktlanseringar för Dr Sannas. Även bolagets förändring till att enbart sälja och växa via den viktiga försäljningskanalen
e-handel bidrar. SHI står fast vid sina expansionsplaner där 1–2 förvärv kommer
ske över de kommande 3 åren. Mangold ser potential i bolaget. Bolaget bör generera vinst redan nästa år 2021.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 10.8
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B9%-20%23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%

Kort om bolaget

Scandinavian Health Innovations (SHI) grundades 2015 av Sanna Ehdin, doktor i immunologi och Daniel Ehdin, civilekonom. Aktien noterades februari 2018 på
NGM Nordic MTF. Strategin är att expandera verksamhet inom området naturliga hudvårds- och hälsoprodukter. Bolagets produkter ska göra det enklare att leva ett hållbart och hälsosamt liv. Produkterna riktar sig främst till kvinnor och medvetna konsumenter.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 10.8
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 1921526
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
Scandinavian Health Innovations B9%-20%23%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Alexander Schmidt 0.7%
Änanda Consulting AB1.2%
Augment Partners AB1.2%
Louise Dufwa1.9%
Pia Madison0.7%
Sanna Relations AB 33.8%
Stavsborg Invest36.9%
Therese Lindén 0.7%
Tony Chouha 0.4%
Ulla Wendt 0.9%