Bolagsanalys: TerraNet Holding First North Stockholm

Vinnande teknik på radarn

Estimat och värdering (MSEK)

Estimat och värdering (SEK)2016201720182019
Försäljning (mkr)
EBIT (mkr)-37577000-58641000-61717000-42194000
Vinst före skatt (mkr)
EPS, justerad (mkr)-3.9208-2.8636-2.5427-1.665
EV/Försäljning (x)
EV/EBITDA (x)
P/E (x)
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.97
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 166487521
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TerraNet Holding B-5%-11%-21%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension3.3%
Claes Lachmann1.1%
Danir AB 13.1%
Håkan Thysell3.1%
Knutsson Holdings AB3.1%
Lennart Strandberg 4.3%
Nord Fondkommision1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.7%
Peter Hjukström1.5%
Tassaka Invest1.5%

Vinnande teknik på radarn

Mangold tar upp Terranet till bevakning med en köprekommendation och en riktkurs
på 2,50 kronor på 12 månaders sikt. Terranet utvecklar ny teknik, Voxelflow,
för avancerade förarassistanssystem i fordon som ska komplettera radar och lidar.
Bolaget har fler projekt inom positionering och 5G-teknik vilket kan bära frukt på sikt. Mangold bedömer att det är Voxelflow-tekniken som betingar störst värde
i bolaget. Det är också den teknik som bolaget valt att lägga sina resurser på att utveckla.

Attraktiv marknad

I denna analys har Mangold valt att kartlägga den marknad som bolaget väntas
möta och hur olika aktörer valt att positionera sig. Mangolds uppfattning är att det är en växande och mycket lukrativ marknad som Terranet väntas konkurrera på.
Målsättningen är att Voxelflow ska komplettera både radar och lidar något som
vi bedömer kommer att få stor uppmärksamhet och som ger möjligheter till både
avtal och samarbeten med aktörer inom fordonsindustrin.

Konkurrenskraftig teknik

Voxelfow-tekniken erbjuder flera fördelar i jämförelse med befintlig teknik som radar och lidar. Den är både billigare och lättare att integrera i fordon. Bildkvaliteten för Voxelflow är vassare och dess förmåga att fungera i dåliga väderförhållanden är betydligt bättre. Tekniken är tänkt som en standard i fordon som sedan kan kompletteras med både lidar och radar.

Affärer och samarbete en trolig väg

Det är tydligt att stora aktörer inom autonoma fordon är ute efter bättre teknik
än den lidar hittills har kunnat visa upp. Flera underleverantörer som vi tar upp i denna analys väljer att själva utveckla ny lidarteknik eller köpa upp start-up bolag med den senaste tekniken. Detta skapar möjlighet för nya aktörer som Terranet då det fortsatt finns stort utrymme för förbättringar inom teknik som lidar och radar. Mangold ser att Terranet kan komma att ingå i någpn typ av affär och listar i denna analys potentiella samarbetspartners. En tänkt affär lär lyfta bolagets värde kraftigt vilket inte återspeglas i denna analys.

Attraherat tongivande projektpartners

Terranet är i en tidig fas av sin utveckling men har redan hunnit attrahera tungviktare som den tyska fordonstillverkaren Daimler och amerikanska nöjeskoncernen Disney samt den svenska fordonsunderleverantören Haldex. Mangold ser goda möjligheter för Terranet att attrahera fler samarbetspartners.

DCF - bästa verktyget för värdering

För att få rimlig värdering av bolaget har vi valt att i våra prognoser utgå från aktörer på lidarmarknaden och främst då det amerikanska lidarbolaget Luminartech.
Mangold ser att intäkterna för Voxelflow kan inkomma från 2023 och framåt. Fram
till dess har bolaget goda möjligheter att genomföra ytterligare projekt som kan
inbringa intäkter fram till dess att Voxelflow-tekniken slår igenom.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.97
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 166487521
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TerraNet Holding B-5%-11%-21%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension3.3%
Claes Lachmann1.1%
Danir AB 13.1%
Håkan Thysell3.1%
Knutsson Holdings AB3.1%
Lennart Strandberg 4.3%
Nord Fondkommision1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.7%
Peter Hjukström1.5%
Tassaka Invest1.5%

Om bolaget

Terranet utvecklar mjukvara för avancerade förarassistanssystem och självkörande
bilar. Affärsplanen består av plattformsutveckling av antikollisionssystem inom bildanalys och signalbehandling. Bolaget har sitt säte i Lund och grundades 2004.
Verksamhet finns även i Kalifornien, Stuttgart och Kiev. Verksamheten var tidigare inriktat på telekommunikation där kunskap byggts upp för att kunna utveckla mjukvara för radiobaserad positionering för fordonsindustrin. Under 2018 valde bolaget att renodla sin verksamhet mot ADAS (advanced driver assistance systems) ett samlingsnamn för elektroniska system som ska bistå förare av fordon. Bland bolagets nyckelkunder finns Daimler, Haldex och Walt Disney. Bolaget har även ett strategiskt samarbete med AFRY (tidigare ÅF).

Organisation

Vd i bolaget är Pär-Olof Johannesson sedan 2009. Han har en bakgrund som entreprenör med 20 års erfarenhet från telekomindustrin och olika start-ups. Tidigare har han haft ledande befattningar inom större koncerner som Flextronics (numera Flex), Ericsson och ABB. Ett större internationellt kontaktnät finns i Asien och Kina. Han har tidigare även varit verksam som styrelseledamot i Terranet.

Teknikchef, CTO är entreprenören Dirk Smits som är uppfinnare till Voxelflow. Han har tidigare varit på Samsung Electronics och har grundat eller agerat rådgivare till flera olika start-ups. Terranet har ingått ett licensavtal med Dirk Smits kring patent och försäljning.

Christian Larsson är produktansvarig i bolaget. Han har internationell erfarenhet från fordonssäkerhet, avancerat förarstöd och självkörande bilar. Han är även ansvarig för aktiv fordonssäkerhet på Afry (tidigare ÅF Pöyry).
Andrew Jue, är ansvarig för Strategic Licensing och Sourcing med bas i Sillicon Valley i USA. Han har tidigare varit på halvledarbolaget Broadcom, Metta Technology och National Semiconductor.

Finanschef, CFO i bolaget är Mattias Larsson med erfarenhet från telekommunikationsindustrin.Han har tidigare varit på Orbital Systems, Sony och Accenture. Ordförande i Terranet är Göran Jansson. Han är serieentreprenör och har lång erfarenhet inom områdena elektronik och mjukvara. Han har haft olika positioner inom produktledning, marknadsföring och försäljning samt ledning i olika roller.

Styrelse

Ordförande i Terranet är Göran Jansson. Han är serieentreprenör och har lång erfarenhet inom områdena elektronik och mjukvara. Han har haft olika positioner
inom produktledning, marknadsföring och försäljning samt ledning i olika roller.

Övriga ledamöter:
Karolina Bjurehed, IR ansvarig på Volvo Cars Tech Fund med lång internationell
bakgrund inom fordonsindusrin och start-up verksamhet.
Lars Novak, civilingenjör och utvecklingschef på Sinch.
Michel Roig, Senior Vice President och affärsområdeschef på Fingerprint Cards.
Arne Hansson, civilekonom och VD för Ideon Open.
Christian Rasmusson, jurist med erfarenhet inom affärstransaktioner.

Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.
Resultat20152016201720182019
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Försäljningskostnader inkl. FoU
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter & rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Skatt
Nettoresultat
Planenliga avskrivningar ingår med
Balance Sheet [Mkr]
Goodwill
Other intangible assets
Total non-current assets
Plant, property and equipment (PP&E)
Financial fixed assets
Total fixed assets
Inventories
Receivables
Prepaid expenses
Other operating current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Total assets
Equity capital
Retained Earnings
Shardholder equity
Total non-current liabilites
Current liabilites
Current interest bearing liabilities
Accounts payable
Accrued expenses and deferred income
Other operating current liabilities
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities

Relativ värdering

PeersMarknadsvärdeKursValutaP/E EV/EBITDA P/E
201720182019201720182019201720182019
Bolag 1
Bolag 2
Bolag 3
Bolag 4
Bolag 5
Genomsnitt

Antaganden

Antaganden
Riskfri ränta%
Riskpremium%
Småbolagspremie%
Levered beta
Avkastningskrav EK%
Genomsnittsränta%

Fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde
Riskfri ränta201720182019
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Skatt

Aktiemarknadspremie

Riskfri ränta5%6%7%8%9%
0.72%
Observera att nedan värden gäller för den dag analysen är upplagd.

Information

Rekommendation
Risk
Kurs (SEK) 0.97
Marknadsvärde (MSEK)
Antal aktier 166487521
Free float
Ticker
Nästa Rapport
Hemsida
Analytiker

Kursutveckling

1m3m12m
TerraNet Holding B-5%-11%-21%

Ägarstruktur

ÄgarstrukturRöster
Avanza Pension3.3%
Claes Lachmann1.1%
Danir AB 13.1%
Håkan Thysell3.1%
Knutsson Holdings AB3.1%
Lennart Strandberg 4.3%
Nord Fondkommision1.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB2.7%
Peter Hjukström1.5%
Tassaka Invest1.5%